84,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 89,3% dân số cả nước
BHXH tỉnh Yên Bái chú trọng thực hiện đóng dấu “Đã kiểm tra TTHC” trong khám chữa bệnh BHYT.

Công tác thu, phát triển đối tượng

- Số người tham gia: BHXH bắt buộc 14,48 triệu người; BHXH tự nguyện 405 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 12,7 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ 89,3% số dân tham gia BHYT.

- Về số thu, đến hết tháng 6-2019 toàn Ngành BHXH thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 114.437 tỷ đồng, BHTN 8.191 tỷ đồng, BHYT 46.079 tỷ đồng.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

- Toàn quốc cấp được 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH.

- Toàn quốc cấp được 84,7 triệu thẻ BHYT.

- Theo số liệu báo cáo trên phần mềm TST, số lượng sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao theo quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST trên toàn quốc là 13.326.879 sổ, đạt 99,11% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ, còn 120.286 sổ BHXH chưa thực hiện rà soát (chủ yếu là sổ mới phát sinh đến thời điểm tháng 30-6-2019).

Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành BHXH:

- Đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

- Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 86,73 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Công tác chi BHXH, BHYT, BHTN

- Số chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó chi BHXH từ nguồn ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 49.021 tỷ đồng.

- Tính đến tháng 6-2019, cơ quan BHXH và Ngành Bưu điện phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536 nghìn người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất