Tháng 5, cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người được khám chữa bệnh bằng BHYT
Rà soát, hệ thống hoá văn bản do BHXH Việt Nam ban hành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia BHXH, BHYT

Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; BHTN là 12,87 triệu người; BHYT là 84 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

Trong tháng, toàn Ngành thu được 33.545 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 5-2019, toàn Ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm; trong đó, thu BHXH 91.796 tỷ đồng, thu BHTN 6.892 tỷ đồng, thu BHYT 37.350 tỷ đồng.

Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong tháng, ước toàn Ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, ước toàn Ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) bằng BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, có 72,561 triệu lượt người KCB bằng BHYT.

Toàn Ngành phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong tháng, ước số chi BHXH, BHYT, BHTN là 24.947 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5-2019, ước số chi BHXH, BHYT, BHTN là 123.230 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 16.897 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH là 62.294 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BHTN là 4.315 tỷ đồng và ước chi KCB bằng BHYT từ nguồn quỹ BHYT là 39.722 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện KCB BHYT toàn quốc 5 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 28-5-2019 trên Hệ thống Thông tin Giám định BHYT của Ngành có: Tổng cộng 68,57 triệu lượt KCB BHYT với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 37.688,65 tỷ đồng. Trong đó có:

62,41 triệu lượt KCB ngoại trú với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 14.786,35 tỷ đồng.

6,16 triệu lượt KCB nội trú với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 22.902,3 tỷ đồng, cụ thể gồm: 1.839 lượt KCB nội trú, chi phí từ 200 đến 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú. 97 lượt KCB nội trú, chi phí trên 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú, trong đó có 12 bệnh nhân chi phí cho BHYT trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị.

Thông tin về công tác thanh tra chuyên ngành đóng của BHXH Việt Nam

Bộ máy và cơ cấu tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành (TTCN) về đóng BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam

Hiện nay, cơ cấu tổ chức hoạt động TTCN của Ngành BHXH được thực hiện theo mô hình hai cấp: Ở Trung ương là Vụ Thanh tra - Kiểm tra (gồm 5 phòng nghiệp vụ); ở địa phương là phòng thanh tra - kiểm tra trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố.

Tính đến hết năm 2018, toàn Ngành BHXH đã có 1.142 cán bộ được đào tạo; trong đó có 180 công chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và 962 viên chức được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT; 137 công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn TTCN. Đội ngũ cán bộ Ngành BHXH chính thức được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao thực hiện nhiệm vụ TTCN là 646 người (gồm 136 công chức, 510 viên chức).

Kế hoạch năm 2019, Ngành BHXH tiếp tục phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, tổ chức đào tạo 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên (mỗi lớp từ 50 đến 70 học viên) cho đối tượng là công chức, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH tỉnh, thành phố; giám đốc, phó giám đốc phụ trách BHXH cấp huyện.

Như vậy, ngoài lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) thì lực lượng cán bộ thu, thu nợ, cán bộ cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TTKT luôn sẵn sàng bổ sung vào các đoàn thanh tra đáp ứng đủ cho việc tổ chức thực hiện TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Kết quả công tác TTCN 5 tháng đầu năm 2019

Tiến độ thực hiện kế hoạch TTKT:

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2-11-2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, TTCN và TTKT liên ngành năm 2019; toàn Ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, TTCN và thanh tra liên ngành theo kế hoạch. Tính đến ngày 15-5-2019, tổng số đơn vị sử dụng lao động được TTKT của toàn Ngành là 6.427 đơn vị, trong đó số đơn vị được TTCN là 2.589 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 2.938 đơn vị; số đơn vị được TTKT liên ngành là 900 đơn vị.

Kết quả thực hiện TTCN đóng BHXH, BHTN, BHYT:

Số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 7.291 lao động; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 29.134 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 898 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 1.185 triệu đồng.

Số lao động đóng không đúng mức quy định là 7.577 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 7.299 triệu đồng;

Phương thức đóng: Số tiền các đơn vị được TTKT nợ khi có Quyết định là 934.117 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp là 583.212 triệu đồng.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đã áp dụng: Số Quyết định xử phạt VPHC đã ban hành là 161 quyết định; số tiền xử phạt VPHC phải thu là 5.738 triệu đồng; số tiền xử phạt VPHC đã thu là 2.682 triệu đồng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất