Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Tại điểm cầu Trung ương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đồng chủ trì; thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH (với quy mô 1 đoàn diễu hành lưu động/1 quận, huyện, thị xã…) bảo đảm quy định phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, bảo đảm an toàn giao thông. Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra đối với ngành BHXH và ngành Bưu điện.

Hình ảnh tại Lễ ra quân.

Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Các hình thức tuyên truyền được áp dụng gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan bưu điện và các đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, fanpage của BHXH Việt Nam; cổng/trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố; thực hiện livestream Lễ ra quân trên trang facebook (fanpage) của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam...

Mục tiêu Lễ ra quân hướng tới là nhằm bảo đảm phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất