BHXH Quảng Nam bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT
Đồng chí Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Phụ trách BHXH tỉnh Quảng Nam

Chi trả lương hưu, trợ cấp thuận tiện

BHXH tỉnh đang thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trên 32.000 đối tượng thụ hưởng, trong đó có 24.000 đối tượng thuộc diện chi trả tiền mặt trực tiếp và gần 8.000 đối tượng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân. Lịch chi trả bắt đầu vào ngày 4-5 hằng tháng và tổ chức chi trả trong vòng 1 tuần.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn, tránh tập trung đông người và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, được sự đồng ý của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất giao BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5-2020 vào chung một kỳ chi trả tháng 4. Thời điểm bắt đầu thực hiện chi trả từ ngày 16-4 đến ngày 20-5 với hình thức chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH. Đồng thời, ngành BHXH và Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố rà soát địa chỉ cụ thể từng đối tượng bảo đảm kịp thời chi trả tận nhà cho nhân dân.

Khó khăn cần tháo gỡ

Việc chi trả tận nhà trong thời gian qua chủ yếu được thực hiện cho các đối tượng thường xuyên ốm đau, đi lại khó khăn, người già trên 80 tuổi. Hình thức chi trả tận nhà tới tất cả các đối tượng rất mới và đặc biệt sẽ khó khăn hơn trong công tác tổ chức thực hiện của Ngành trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Khó khăn nữa là lực lượng chi trả tại 18 huyện, thị xã, thanh phố hiện nay khá “mỏng” với địa bàn rộng lớn. Yêu cầu đối với chi trả tận nhà phải có địa chỉ cụ thể của người hưởng. Việc rà soát tập trung địa chỉ cụ thể, với yêu cầu người nhận phải có mặt tại nhà để bảo đảm thực hiện chi trả kịp thời và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho đối tượng.

Biện pháp đồng bộ

BHXH tỉnh đã đưa ra các biện pháp như thông qua xã, phường, thị trấn cùng với ban nhân dân khối phố, thôn để rà soát từng địa chỉ của người hưởng; sau đó huy động lực lượng của BHXH và Bưu điện tỉnh để trả từng địa chỉ cụ thể theo phương thức cuốn chiếu, nhanh cho từng địa bàn. Với những địa phương có số đối tượng đông, địa bàn rộng thì giữa hai ngành phải bố trí phương án ưu tiên lực lượng chi trả.

Bên cạnh đó, quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh đến đội ngũ nhân viên thực hiện nhiệm vụ chi trả, phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: nhân viên phải bảo đảm không liên quan đến yếu tố dịch tễ, thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đo thân nhiệt ít nhất mỗi ngày hai lần, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả và thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế nhằm bảo đảm yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng có những giải pháp quan trọng. Hiện nay BHXH tỉnh có 18 bộ phận “một cửa” tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Hằng ngày, ngành BHXH tiếp nhận hồ sơ qua các kênh: một là “giao dịch điện tử”, hai là kênh “dịch vụ bưu chính công ích” và thứ ba là nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”. 

Trong 6 thủ tục thường xuyên thực hiện giao dịch với nhân dân, BHXH tỉnh xác định 2 hình thức cần thiết duy trì giao dịch trực tiếp gồm: cấp lại thẻ BHYT bị mất, hỏng khi người có thẻ BHYT đang khám, chữa bệnh; chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (bảo đảm cho người lao động kịp thời hoàn thiện hồ sơ hưởng BH thất nghiệp). Đồng thời, tăng cường truyền thông trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để khuyến nghị nhân dân với các trường hợp chưa thực sự cấp bách, tạm thời chờ đến ngày 16-4 để BHXH tỉnh tiếp tục nhận hồ sơ phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, BHXH tỉnh và cấp huyện vẫn bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho nhân dân; cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH được yêu cầu làm việc tại nhà, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả; bố trí cán bộ trực làm việc tại cơ quan BHXH các cấp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất