Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện cách ly xã hội
Toàn Ngành BHXH nỗ lực cải cách TTHC, ứng dụng CNTT bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Ngày 31-3 và 1-4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 


Thứ hai,
đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020: bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 


Thứ ba,
đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020, thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ tư, đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương. 

Sau ngày 15-4-2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất