Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11-2018 của BHXH Việt Nam

1. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 14,31 triệu người; BHXH tự nguyện là 253 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,24 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,72% dân số.

- Số thu: Toàn Ngành thu 29.758 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 11-2018 toàn Ngành thu 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 201.262 tỷ đồng, thu BHTN là 14.297 tỷ đồng, thu BHYT là 78.660 tỷ đồng.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Toàn Ngành đã giải quyết 10.717 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 68.016 người hưởng trợ cấp 1 lần; 896.101 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 11 tháng đầu năm đã giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 743.418 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Cả nước có khoảng 14,59 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 11 tháng đầu năm có 161,143 triệu lượt người KCB BHYT.

- Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 62.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.966 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 11 tháng đầu năm, giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

 3. Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 25.560 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 11-2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 278.550 tỷ đồng, đạt 94,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 41.562 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 139.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 8.277 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 88.781 tỷ đồng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất