Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 10-2018

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH), Vụ BHYT (Bộ Y tế), Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tại Hội nghị, BHXH Việt Nam thông tin tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10-2018 của BHXH Việt Nam và một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai của Ngành trong tháng 11-2018; một số điểm mới về BHXH, BHYT được quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ; kết quả và một số giải pháp triển khai hiệu quả công tác lưu trữ hồ sơ điện tử của Ngành BHXH trong thời gian tới….

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu (số liệu ước đến 31-10-2018) như sau:

1. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.

Số thu: Toàn Ngành thu 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10-2018 toàn Ngành thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 175.152 tỷ đồng, thu BHTN là 12.417 tỷ đồng, thu BHYT là 76.892 tỷ đồng.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Toàn Ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người KCB BHYT.

Phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

3. Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 24.972 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10-2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 37.642 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 126.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 7.497 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 80.921 tỷ đồng.

Về công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành

Trong tháng, BHXH Việt Nam đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như: Quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư và thời gian thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình ngành BHXH giai đoạn 1”; công văn về việc đồng bộ mã số BHXH trên phần mềm xét duyệt chính sách (TCS); công văn chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; công văn về việc thực hiện phụ cấp khu vực một lần đối với người hưởng chế độ BHXH trước ngày 1-1-2016; công văn hướng dẫn quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; công văn về việc nâng cao chất lượng hoạt động Khối, Cụm thi đua...

Tổ chức buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; hội nghị trực tuyến đề xuất các giải pháp để phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018.

Tham gia đoàn giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 4 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Hưng Yên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các văn bản dự thảo quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra liên ngành, kiểm tra đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

2. Phối hợp với các bộ, ngành trong công tác BHXH, BHYT

Tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó có các văn bản quan trọng như: Góp ý dự thảo báo cáo đề xuất chế độ, chính sách cho giao viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp; góp ý dự thảo Thông tư thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất…

Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, bao gồm: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 9 tháng đầu năm 2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2018 gửi Văn phòng Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ; Báo cáo kết quả thi và đề nghị ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính gửi Bộ Nội vụ; Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP gửi Văn phòng Chính phủ…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan của BHXH Việt Nam đã trả lời các câu hỏi xoay quanh các nội dung có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đưa ra tại Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất