Bình Dương: Ngành Tuyên giáo nâng cao hơn nữa chất lượng mô hình hay, cách làm hiệu quả
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Thời gian qua, công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình trong công tác tuyên giáo được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sâu sát, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong 3 năm (2020-2023), toàn tỉnh có hơn 70 mô hình hay, cách làm hiệu quả của ngành tuyên giáo, ở 3 lĩnh vực: Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dư luận xã hội; công tác tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại; công tác khoa giáo - tổng hợp.

Đồng chí Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch tỉnh trình bày tham luận tại Hội nghị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cho biết trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã triển khai trong thời gian qua; rà soát, lựa chọn tên gọi, xây dựng tiêu chí từng mô hình trên từng lĩnh vực cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn công tác tuyên giáo trong tình hình mới; chủ động xây dựng các mô hình, cách làm trên các lĩnh vực tuyên giáo nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo xây dựng một số mô hình chung toàn tỉnh và những mô hình cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh có mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các lĩnh vực tuyên giáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất