Chính sách đối với cán bộ không tái cử cấp ủy các cấp của TP. Hồ Chí Minh
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác định việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo triển khai Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung này. Đồng thời, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đặc thù của thành phố thông qua Kết luận số 222-KL/TU ngày 16-6-2017 của BTV Thành ủy về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc. BTV Thành ủy đã chỉ đạo rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để có giải pháp bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách phù hợp.

Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị các cấp

Để tạo sự thuận lợi trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ trên tinh thần tự nguyện, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ không đủ điều kiện tái cử, BTV Thành ủy đã chỉ đạo thường trực cấp ủy, ban tổ chức cấp ủy trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ; thông tin rõ chế độ, chính sách của Trung ương, của thành phố đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp; đề xuất  phương án giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho từng cán bộ bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước và có lợi nhất cho cán bộ để cán bộ xem xét, quyết định chọn phương án phù hợp nhất với bản thân.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ ban tổ chức cấp ủy luôn linh hoạt, tăng cường trao đổi, tư vấn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trên tinh thần tự nguyện của cán bộ nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Đối với những đồng chí không đủ điều kiện tái cử nhưng có nguyện vọng tiếp tục công tác và thành phố có nhu cầu thì bố trí chức vụ, vị trí bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí để các đồng chí này tiếp tục phát huy năng lực bản thân, kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp cho Đảng, cho xã hội.

Một số kết quả

TP. Hồ Chí Minh sau đại hội đảng bộ các cấp có 81 cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp, trong đó: 52 đồng chí được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi; 20 đồng chí nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu; 9 đồng chí được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng. Đối với các đồng chí diện BTV Thường vụ Thành ủy quản lý có nguyện vọng tiếp tục công tác, đã bố trí 5 đồng chí là thường trực quận ủy, huyện ủy giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp của thành phố.

Đối với cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, tự nguyện thôi việc, ngoài các chế độ, chính sách được hưởng theo quy định thì thành phố có hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố với mức hỗ trợ tương đương theo Nghị định của Chính phủ. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy của TP. Hồ Chí Minh đã góp phần khuyến khích, tạo điều kiện cho công tác nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Kết quả bầu cử BCH các đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở với tỷ lệ cán bộ nữ đạt trung bình 27,28%; kết quả bầu BTV cấp ủy đảm bảo cơ cấu nữ đạt 25,96%, tỷ lệ ủy viên BTV quận ủy, huyện ủy dưới 40 tuổi đạt 10,58%. Như thế, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có thời gian tiếp cận với vị trí chức danh được quy hoạch.

Thời gian tới, để chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo BTV cấp ủy tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; rà soát, phân công bố trí lại công tác đối với các đồng chí hiện là chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách HĐND quận, phường bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí. Nghiên cứu, xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND TP. Hồ Chí Minh đối với UBND quận, của UBND quận đối với UBND phường.

Tăng cường phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, quận, phường đối với các hoạt động của chính quyền quận, phường nhằm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận, phường và đảm bảo quyền lợi của người dân, cử tri ở địa phương nơi không tổ chức HĐND. Đồng thời, tiếp tục xem xét, bố trí cán bộ “dôi dư” sau khi thành lập TP. Thủ Đức (từ Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất