Tỉnh uỷ Trà Vinh chú trọng công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh thăm và làm việc với Đảng ủy xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh (ngày 21-7-2016).

Nhận thức tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ (LCCB) lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ trẻ có triển vọng trong quy hoạch được bồi dưỡng, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, giúp cho cán bộ trưởng thành toàn diện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị “về việc LCCB lãnh đạo, quản lý”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã có Kế hoạch số 36-KH/TU “về LCCB lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức luân chuyển và quy định tạm thời về chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển. Kế hoạch LCCB của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, là cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và huyện; là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc phát triển lâu dài.

Tính từ năm 2013 đến nay đã luân chuyển tổng số 97 cán bộ (trong đó có 25 nữ, 9 là người dân tộc Khmer, 15 là trẻ).

Cấp tỉnh: Luân chuyển tổng số 12 cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý (5 nữ, 2 là người dân tộc Khmer, 5 đồng chí độ tuổi dưới 40; 1 ủy viên BTV Tỉnh uỷ; 4 tỉnh ủy viên; 5 trưởng, phó ngành tỉnh và tương đương). Từ tỉnh xuống huyện, thành phố 7 đồng chí; từ huyện lên tỉnh 3; từ ngành này sang ngành khác của tỉnh 2; giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước sang cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 2, từ cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể sang cơ quan nhà nước 1; giữa các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 8; giữa các cơ quan nhà nước 1. Trong số 12 đồng chí được luân chuyển, đã có 8 đồng chí hoàn thành thời gian luân chuyển và điều động, bố trí công tác khác.

Cấp huyện: đã luân chuyển 85 cán bộ diện cấp ủy quản lý (trong đó có 20 nữ; 7 là người dân tộc Khmer; 11 tuổi đời dưới 35; 9 ủy viên thường vụ huyện ủy; 35 huyện ủy viên; 20 trưởng, phó phòng và tương đương). Từ ngành này sang ngành khác 6 đồng chí; từ huyện xuống xã 61; từ xã lên huyện 13; từ xã này sang xã khác 5; luân chuyển giữa các lĩnh vực quản lý Nhà nước sang cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 22; từ cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể sang Nhà nước 12; luân chuyển giữa các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 42; luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước 9.

LCCB đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết hài hòa giữa luân chuyển với ổn định tình hình nội bộ, sự đoàn kết thống nhất và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh. Thời gian qua, cán bộ được luân chuyển đều chấp hành nghiêm nghị quyết, yên tâm, phấn khởi nhận nhiệm vụ mới, gắn bó với ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò, năng lực lãnh đạo, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, giúp cho cán bộ trưởng thành.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Kế hoạch 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số cấp ủy và lãnh đạo ngành nhận thức, chỉ đạo thực hiện công tác LCCB chưa tốt, chưa phân biệt rõ giữa luân chuyển theo quy hoạch và điều động, bố trí cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác nên xây dựng kế hoạch còn chung chung. Một vài trường hợp luân chuyển xuống cơ sở thời gian còn ngắn, tiếp cận công việc, rèn luyện thực tiễn chưa nhiều, chưa phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành nên hiệu quả chưa cao. LCCB nữ, dân tộc, trẻ có triển vọng còn ít so với yêu cầu.

Để công tác LCCB thời gian tới đạt kết quả, xin đề xuất một số nội dung sau:

Một là, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác LCCB. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới nội dung, phương pháp và thực hiện đồng bộ, có hệ thống việc đánh giá nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, LCCB và thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Hai là, các cấp, ngành phải xây dựng kế hoạch LCCB hằng năm và theo nhiệm kỳ. Cán bộ được luân chuyển phải thuộc diện quy hoạch và được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Cần chú trọng luân chuyển dọc, mạnh dạn luân chuyển số cán bộ đang giữ chức vụ phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và trưởng phòng chuyên môn trực thuộc còn trẻ có triển vọng quy hoạch.

Ba là, tiếp tục lựa chọn cán bộ đang giữa chức vụ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã qua chức vụ chủ chốt ở huyện, thành phố và giữ chức vụ ở một đơn vị trên một nhiệm kỳ thuộc diện quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BTV Tỉnh ủy để thực hiện phương án luân chuyển ngang nhưng đồng thời chú ý phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường; LCCB trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh diện quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tiếp theo về giữ các chức vụ chủ chốt cấp huyện.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt chủ trương từng bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án TAND, viện trưởng viện KSND và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế cấp huyện, thành phố không phải là người địa phương; bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở địa phương, cơ quan, đơn vị không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất