Kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội khóa XIV
Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội ra mắt Quốc hội.
Tại phiên họp sáng 22-7, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu:

- Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV.

- Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

- Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

- Ông Võ Trọng Việt, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khóa XIV.

-Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

- Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình Quốc hội xem xét bầu:

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước để Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV với 481 phiếu đồng ý (97,37%).

2. Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XIV với 480 phiếu đồng ý (97,17%).

3. Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV với 478 phiếu đồng ý (96,76%).

4. Ông Phan Xuân Dũng, được bầu làm Chủ nhiệm Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIV với 477 phiếu đồng ý (96,56%).

5. Ông Phan Thanh Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niêu và nhi đồng của Quốc hội khóa XIV với 477 phiếu đồng ý (96,56%).

6. Ông Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với 469 phiếu đồng ý (94,94%).

7. Ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với 468 phiếu đồng ý (94,74%).

8. Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với 459 phiếu đồng ý (92,91%).

9. Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV với 452 phiếu đồng ý (91,50%).

10. Ông Vũ Hồng Thanh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV với 376 phiếu đồng ý (76,11%).

* Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV với 465 phiếu đồng ý (94,13%).

*Ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021với 459 phiếu đồng ý (92,91%).

Với 94,94% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội.

Với 94,13% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

Với 93,72% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 22-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV họp phiên thứ nhất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất