Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ
Ký cam kết thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y kết quả bầu cử, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 37 đồng chí vừa được bầu, điều động, bổ nhiệm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí cán bộ được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như điều động, bổ nhiệm vào các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Đồng chí Trần Công Thuật hy vọng trên cương vị, chức trách mới, các đồng chí vừa được bầu, điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Quảng Bình, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ vừa được bầu cử, điều động, bổ nhiệm đã hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, luôn nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, phát triển. Các cán bộ được bầu, điều động, bổ nhiệm cũng đã ký cam kết thực hiện Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất