Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức.

Bắt đầu phiên họp sáng 22-7, Ban kiểm phiếu Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu có mặt là 490.

Đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, số phiếu hợp lệ là 489; phiếu không hợp lệ 1; số phiếu đồng ý là 483, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là: 6, bằng 1,21% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, căn cứ Nội quy Kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Đối với chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, kết quả như sau (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Đỗ Bá Tỵ: Số phiếu đồng ý: 484, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội.
2. Bà Tòng Thị Phóng: Số phiếu đồng ý: 482, bằng 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội
3. Ông Phùng Quốc Hiển: Số phiếu đồng ý: 480, bằng 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội
4. Ông Uông Chu Lưu: Số phiếu đồng ý: 478, bằng 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Căn cứ Nội quy kỳ họp, các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (xếp theo thứ tự abc) gồm:

1. Ông Phùng Quốc Hiển
2. Ông Uông Chu Lưu
3. Bà Tòng Thị Phóng
4. Ông Đỗ Bá Tỵ

Kết quả bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Hà Ngọc Chiến: Số phiếu đồng ý: 487, bằng 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội
2. Ông Trần Văn Túy: Số phiếu đồng ý: 484, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội
3. Ông Võ Trọng Việt: Số phiếu đồng ý: 484, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội
4. Ông Phan Xuân Dũng: Số phiếu đồng ý: 479, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội
5. Ông Nguyễn Đức Hải: Số phiếu đồng ý: 479, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội
6. Ông Phan Thanh Bình: Số phiếu đồng ý: 475, bằng 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội
7. Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Số phiếu đồng ý: 473, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội
8. Ông Nguyễn Văn Giàu: Số phiếu đồng ý: 473, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội
9. Ông Nguyễn Khắc Định: Số phiếu đồng ý: 463, bằng 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội
10. Bà Nguyễn Thúy Anh: Số phiếu đồng ý: 461, bằng 93,32% tổng số đại biểu Quốc hội
11. Bà Lê Thị Nga: Số phiếu đồng ý: 452, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội
12. Bà Nguyễn Thanh Hải: Số phiếu đồng ý: 395, bằng 79,96% tổng số đại biểu Quốc hội
13. Ông Vũ Hồng Thanh: Số phiếu đồng ý: 353, bằng 71,46% tổng số đại biểu Quốc hội

Căn cứ Nội quy kỳ họp, danh sách Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thúy Anh
2. Ông Phan Thanh Bình
3. Ông Hà Ngọc Chiến
4. Ông Phan Xuân Dũng
5. Ông Nguyễn Khắc Định
6. Ông Nguyễn Văn Giàu
7. Ông Nguyễn Đức Hải
8. Bà Nguyễn Thanh Hải
9. Bà Lê Thị Nga
10.Ông Nguyễn Hạnh Phúc
11. Ông Vũ Hồng Thanh
12. Ông Trần Văn Túy
13. Ông Võ Trọng Việt

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết về bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, 480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội, đã biểu quyết tán thành, thông qua dự thảo Nghị quyết về bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

479/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội, đã biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết về bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV gồm:

1. Ông Phùng Quốc Hiển
2. Ông Uông Chu Lưu
3. Bà Tòng Thị Phóng
4. Ông Đỗ Bá Tỵ

473/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về bầu các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, gồm 13 Ủy viên:

1. Bà Nguyễn Thúy Anh
2. Ông Phan Thanh Bình
3. Ông Hà Ngọc Chiến
4. Ông Phan Xuân Dũng
5. Ông Đinh Khắc Định
6. Ông Nguyễn Văn Giàu
7.Ông Nguyễn Đức Hải
8.Bà Nguyễn Thanh Hải
9. Bà Lê Thị Nga
10.Ông Nguyễn Hạnh Phúc
11.Ông Vũ Hồng Thanh
12. Ông Trần Văn Túy
13. Ông Võ Trọng Việt

Lễ tuyên thệ trang trọng và thiêng liêng đã được tiến hành ngay sau đó.

Tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó."

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào, cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thật sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất