Xây dựng nông thôn mới ở Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh)

Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh) là xã thuần nông với diện tích tự nhiên 744,7ha, diện tích đất nông nghiệp 400 ha. Xã có 7 thôn với 10 cụm dân cư, có 2.550 hộ gia đình với khoảng 10.000 nhân khẩu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sau khi thành lập, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và các tổ công tác đã tiến hành khảo sát, điều tra, tập hợp số liệu tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn, đến tháng 6-2011, Khắc Niệm đã đạt 14/19 tiêu chí. Theo đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lập quy hoạch và các đề án theo từng tiêu chí chưa đạt được để triển khai thực hiện. Đến đầu năm 2012, Khắc Niệm đã có thêm 4/5 tiêu chí được triển khai, cụ thể như sau:

Về đường giao thông, đối với các dự án do thành phố làm chủ đầu tư, xã đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường trục xã giai đoạn 2, tiến hành các bước của giai đoạn 3 để hoàn thành tuyến đường. Đối với các dự án do xã làm chủ đầu tư, đã khởi công xây dựng 14 dự án, trong đó xây dựng 7 tuyến đường giao thông nông thôn, 5 dự án đường giao thông nội đồng, 1 dự án đường trục xã và 1 dự án đường liên thôn. Tiếp tục hoàn hiện các hồ sơ để xét thầu các công trình tiếp theo trong đề án xây dựng nông thôn mới.

Về thủy lợi, đến tháng 1-2012 đã khởi công xây dựng 4 dự án kênh nội đồng, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2012.

Về trường học, trường tiểu học của xã đã được khởi công xây dựng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạng mục nhà lớp học, nhà đa năng, và tiếp tục triển khai xây dựng nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ.

Trường mầm non và trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đã khảo sát thiết kế trình phê duyệt, đồng thời chuẩn bị các bước để khảo sát thiết kế xây dựng nhà đa năng cho trường THCS xã.

Về nhà văn hóa, đến tháng 1-2012, đã có 6/7 thôn có nhà văn hóa. Còn lại nhà văn hóa thôn Tiền Trong các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, sẽ tiến hành khởi công trong tháng 12 năm 2012.

Về công tác môi trường, nước sạch nông thôn, UBND xã phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi xây dựng và hoàn thành bể xử lý nước thải của làng nghề Tiền Trong và Tiền Ngoài, hiện đã đưa vào sử dụng, tuy nhiên lượng nước thải của làng nghề rất lớn nên công suất của bể xử lý nước thải chưa đáp ứng đủ. Xã đã khởi công xây dựng 3 bãi trung chuyển rác thải, 4 thôn còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2012.

Để Khắc Niệm sớm hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, cấp uỷ và chính quyền xã xác đinh thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ sau:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sự phối hợp của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thấy rõ được ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hai là, tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Vận động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách địa phương, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ ngân sách nhà nước để có kinh phí thực hiện.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp, hiến đất để mở đường giao thông”.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất