16 tác phẩm đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại lễ tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang lần thứ I, năm 2022.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi, sau gần 1 năm phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang lần thứ nhất và 6 tháng triển khai Kế hoạch số 86-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Giải đã nhận được 96 tác phẩm dự Giải, trong đó có 35 tác phẩm có chất lượng được gửi đi dự thi tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Đồng thời, Ban Tổ chức Giải của tỉnh đã lựa chọn 16 tác phẩm để trao Giải, gồm 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2022 đã triển khai, truyên truyền vận động một cách tích cực để có nhiều tác phẩm tham gia dự Giải; đồng thời đánh giá cao sự chủ động và đầy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực trong việc tham gia, hưởng ứng Giải, tạo không khí sôi nổi và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm đến Giải. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh và biểu dương đội ngũ tác giả, cơ quan báo chí đã sáng tác các tác phẩm dự giải, trong đó có 35 tác phẩm có chất lượng được gửi đi dự thi tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2023 là năm bản lề giữa nhiệm kỳ Đại hội, cùng với cả nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi tỉnh Hậu Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình,… về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị với tinh thần tích cực, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả hơn nữa; đòi hỏi và yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí tiếp tục vào cuộc một cách chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa và hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải B cho các tác phẩm đạt giải.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải B cho các tác phẩm đoạt giải.

Bên cạnh đó, để Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2023 được tổ chức bài bản, khoa học, có nhiều tác phẩm xuất sắc, đoạt Giải ở Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn thể đồng chí dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tiếp tục hăng hái, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị bằng những hành động cụ thể, thiết thực, với những hình thức phù hợp và hiệu quả. Báo chí tỉnh nhà tiếp tục tìm tòi, khám phá, sáng tạo những tác phẩm có chất lượng hơn nữa, thực sự lay động, góp phần định hướng chính trị tư tưởng; kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt, những bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến; bảo đảm tính định hướng chính trị tư tưởng, văn hóa, tham gia phát triển sáng tạo lý luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt khai thác những đề tài được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm; những định hướng đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang lần thứ II năm 2023 hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1-1-2004 - 1-1-2024).

Danh sách các tác phẩm đoạt Giải

Giải A:

Báo hình mang tên: “Tỉnh nhỏ khát vọng lớn” - Tác giả Hà Linh, Vũ Linh, Văn Cảnh, Ngọc Luân; đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Giải B:

Báo in: “Hậu Giang đột phá phát triển nguồn nhân lực” - Tác giả Nguyễn Trường Sơn (Trường Sơn); đơn vị Báo Hậu Giang.

Báo điện tử: “Hậu Giang bức phá vươn lên từ Nghị quyết Bốn trụ cột” - Tác giả Nguyễn Hoài Thanh, Lương Hữu Phước, Trần Mộng Toàn, Trần Thị Thiên Trang; đơn vị Báo Hậu Giang.

Giải C:

Báo hình: “Sóng ngầm” - Tác giả Phạm Niệm, Văn Cảnh, Hà Linh, Vũ Phong; đơn vị  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Báo nói: “Vững một niềm tin” - Tác giả Ngọc Thưa, Kim Chi, Minh Thiện, Anh Thư; đơn vị  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Báo in: “Chuyện ngại va chạm…” - Tác giả Bùi Trí Thức (Trí Thức); đơn vị Báo Hậu Giang.

Khuyến khích:

Báo ảnh: “Kết quả khởi đầu từ chiến lược 1 tâm, 2 tuyến, 3 thành, 4 trụ, 5 nhiệm vụ trọng tâm” - Tác giả Hoàng Chí Nguyện (Hoàng Nguyên); đơn vị Báo Hậu Giang.

Báo ảnh: “Tiếng vang lớn từ Hội nghị xúc tiến đầu tư” - Tác giả Nguyễn Hoài Thanh, Trần Mộng Toàn, Trần Trung Quân; đơn vị Báo Hậu Giang.

Báo nói: “Người đi gieo hạt” - Tác giả Nhật Thi, Cẩm Bào, Kim Chi; đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Báo điện tử: “Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chuyển đổi số” - Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Xuyên; đơn vị Báo Hậu Giang.

Báo điện tử “Nhớ ngày vào Đảng năm ấy!” - Tác giả Nguyễn Trường Sơn (Trường Sơn); đơn vị Báo Hậu Giang.

Báo điện tử: “Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” - Tác giả Trí Thức, Lê Tuyên; đơn vị Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Báo hình: “Nơi quý cỏ như tiền” - Tác giả Huy Sang, Ngọc Luân, Thu Thẩm, Khánh Thư; đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Báo hình: “Người hồi sinh sâm nước ngọt” - Tác giả Huy Sang, Vũ Linh, Khánh Thư, Vũ Phong; đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Báo in: “Sinh khí mới từ chi bộ kiểu mẫu” - Tác giả Nguyễn Phước Nết (Nguyễn Nguyễn); đơn vị Báo Hậu Giang.

Báo in: “Xứng danh bộ đội cụ Hồ” - Tác giả Dương Phước Thuận; đơn vị Báo Hậu Giang.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất