Bắc Giang: Phát động hưởng ứng các cuộc thi, giải báo chí năm 2023

Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Đức Thái, Ủy viên Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đại diện lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng chuyên môn của một số cơ quan, đơn vị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung liên quan đến các giải báo chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung liên quan đến các giải báo chí.

Tại buổi phát động, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 6-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về Quốc hội và HĐND; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Hội đồng thi đua tác phẩm dự thi.

Theo Kế hoạch, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, nội dung tập trung viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ I, năm 2023 tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc chủ động, sáng tạo, tích cực đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan nhà nước kịp thời xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước; về kết quả và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND...

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ IV, nội dung tập trung phản ánh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III - năm 2023, tập trung viết về các chủ đề: bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, công tác báo chí của tỉnh luôn được Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi. Cụ thể như chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nhiều giải báo chí của tỉnh như: Giải báo chí Thân Nhân Trung; Cuộc thi viết Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay; Giải báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Cùng với đó, đã chỉ đạo phát động, hưởng ứng tham gia tích cực các giải báo chí, cuộc thi do Trung ương phát động. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được rèn luyện về chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí và chất lượng của đội ngũ phóng viên báo chí của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc phát động, hưởng ứng các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa và quan trọng trong công tác tư tưởng, báo chí, góp phần đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền trong Đảng bộ tỉnh. Để triển khai hiệu quả các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, triển khai các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc năm 2023 ở cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng gửi về Ban Chỉ đạo của tỉnh và các đơn vị tổ chức các cuộc thi, giải báo chí ở Trung ương.

Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu; giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên báo chí để sáng tác, xây dựng các tác phẩm báo chí dự thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức triển khai các giải báo chí bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thành lập và chỉ đạo Hội đồng thẩm định các tác phẩm của tỉnh, tham mưu trao một số giải của tỉnh dành cho các tổ chức, cá nhân triển khai hiệu quả và có các tác phẩm chất lượng tham gia các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc, bảo đảm công tâm, khách quan…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất