Đà Nẵng tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2020
Đồng chí Võ Văn Thương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ trái sang) trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Từ công tác chỉ đạo triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng...

Sau khi nhận được Kế hoạch số 255-KH/BTCTW và Công văn số 11021-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2020, BTV Thành ủy Đà Nẵng giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2020 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy (Cơ quan Thường trực Giải thành phố) đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bàn kế hoạch tổ chức hưởng ứng và triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2020; gửi văn bản đến các địa phương, cơ quan, đơn vị đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai Giải ở lĩnh vực phụ trách; giới thiệu đề tài, gương điển hình, những mô hình hay, những vấn đề mới… trong công tác xây dựng Đảng để đội ngũ phóng viên, cộng tác viên báo chí tiếp cận, sáng tác; ban hành Quyết định số 4170-QĐ/BTCTU ngày 11-5-2020 thành lập Ban Chỉ đạo thành phố để triển khai tích cực Giải, Kế hoạch số 65-KH/BTCTU ngày 11-5-2020 về phát động và hưởng ứng triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2020 trên địa bàn thành phố…

Song song với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các địa phương, đơn vị và cơ quan truyền thông, Hội Nhà báo thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phương án tuyên truyền rộng rãi về Giải Búa liềm vàng của Trung ương và thành phố phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị mình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng trên địa bàn thành phố được biết. Chủ động giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, các nhà báo, phóng viên thuộc đơn vị mình quản lý có kế hoạch cụ thể để tham gia Giải. Các đơn vị đã mở chuyên mục đăng, phát Kế hoạch, Thể lệ tham dự Giải trên các phương tiện truyền thông như trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố, các tạp chí tại địa phương...

Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tác nghiệp thực tế cho phóng viên, báo chí đi thực tế cơ sở (dự kiến đợt 1 tại các xã thuộc huyện Hòa Vang và đợt 2 tại Đồn Biên phòng Phú Lộc, Đồn Biên phòng Cảng Tiên Sa thuộc Biên phòng Đà Nẵng) trong cuối tháng 7, đầu tháng 8-2020. Tuy nhiên, việc đi tác nghiệp thực tế không thực hiện được do dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại và Đà Nẵng là tâm dịch. Trước tình hình đó Ban Chỉ đạo Giải thành phố đã định hướng chủ đề sáng tác cho phù hợp với điều kiện thực tế. Với quyết tâm cao, vượt qua mọi trở ngại, đội ngũ phóng viên, nhà báo đã tham gia viết bài, tổ chức ghi hình trên tất cả các lĩnh vực để có được những tác phẩm chất lượng tham gia dự thi Giải năm 2020.

Ban Chỉ đạo Giải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tác phẩm báo chí của thành phố tham gia Giải. Các cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật thành phố, Hội Nhà báo thành phố đã cử cán bộ lãnh đạo của cơ quan mình trực tiếp tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc triển khai Giải.

...Đến kết quả

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2020, các cơ quan truyền thông thành phố đều tích cực triển khai phát động Giải đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị mình; đồng thời đăng tải thể lệ, thông tin về Giải Búa liềm vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc đơn vị quản lý (chuyên mục truyền hình, báo giấy, báo mạng, trang thông tin điện tử…) để phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân thành phố. Nhìn chung, Giải Búa liềm vàng 2020 được đội ngũ phóng viên, nhà báo hưởng ứng sôi nổi và tích cực tham gia, coi đây là việc làm thiết thực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện đề tài, phóng viên các báo, đài đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Các cơ quan thông tin truyền thông của thành phố đã thẩm định chất lượng của các tác phẩm trước khi đăng, phát sóng và chịu trách nhiệm về việc đăng, phát các tác phẩm này. Trên cơ sở đó, tháng 9-2020, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Hội đồng xét chọn, trao giải thành phố (Quyết định số 4401-QĐ/BTCTU ngày 1-9-2020 của Ban Tổ chức Thành ủy). Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ phóng viên, báo chí vẫn tích cực viết và sáng tác trên tất cả các mặt trận, đã có 45 tác phẩm tham gia dự thi tại thành phố, tăng 155 % so với số lượng tác phẩm gửi dự thi năm 2019. Hội đồng xét chọn đã tổ chức chấm điểm, thống nhất xét chọn, báo cáo Ban Chỉ đạo. Kết quả, Ban Chỉ đạo Giải đã trao giải cho 14 tác phẩm. Trong đó có 2 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 6 giải Khuyến khích. Đối với giải tập thể có 2 giải gồm 1 giải A và 1 giải B. Tổng số 16 giải thưởng với số tiền thưởng là 44.000.000 đồng.

Qua kết quả chấm điểm, xét chọn tác phẩm dự thi tại thành phố, Hội đồng xét chọn đã chọn ra 43 tác phẩm đồng thời tiếp tục nhận thêm các tác phẩm gửi dự thi sau mốc thời gian dự giải thành phố để gửi dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2020 đúng quy định Thể lệ Giải. Các tác phẩm được chọn là những tác phẩm tiêu biểu, chất lượng, phản ảnh khá đầy đủ, sinh động và toàn diện về công tác xây dựng Đảng của TP. Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực như: triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; chủ trương, chính sách phát triển TP. Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW; công tác bảo vệ an ninh biên giới, công tác tạo nguồn nhân lực ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội; công tác dân vận; gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là vai trò của tổ chức đảngcán bộ, đảng viên trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại thành phố và quyết tâm khôi phục sản xuất - kinh doanh sau dịch.

Có thể khẳng định, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, Giải Búa liềm vàng năm 2020 tiếp tục được triển khai tốt trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức, đội ngũ phóng viên tích cực hưởng ứng, các tác phẩm tham dự có chất lượng, phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng được mục tiêu mà Ban tổ chức Giải đã đề ra. Các tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2020 không chỉ là sự phản ánh sinh động những sự kiện quan trọng, những thành tựu đáng nhớ, những tấm gương điển hình trong công cuộc xây dựng thành phố những năm qua mà còn củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng niềm hy vọng vào sự chuyển biến tích cực hơn trong tương lai của thành phố.

Một số điểm mới và nét nổi bật Giải Búa liềm vàng của TP. Đà Nẵng

Điểm mới của việc triển khai Giải Búa liềm vàng thành phố năm nay là công tác tổ chức xét chọn, trao giải các tác phẩm dự thi sớm hơn, cách thức đặt mã số dự thi cho mỗi tác phẩm (giống rọc phách) để bảo đảm tính khách quan, công bằng khi chấm điểm cho tất cả tác phẩm dự thi. Mỗi giám khảo chấm độc lập, bộ phận giúp việc tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng. Biên độ chênh lệch giữa các giám khảo không quá 1,5 điểm so với điểm trung bình của các giám khảo khác trên cùng một tác phẩm. Nếu có biên độ chênh lệch hơn 1,5 điểm thì Hội đồng xét chọn sẽ quyết định thống nhất điều chỉnh điểm chấm để biên độ đúng với quy định theo nguyên tắc cùng một tác phẩm, giám khảo có điểm chấm cao nhất và giám khảo có điểm chấm thấp nhất phải điều chỉnh để tổng điểm vẫn không thay đổi.

Trong tổng số 45 tác phẩm dự thi, Hội đồng xét chọn của thành phố đã chọn 14 tác phẩm để trao giải. Các tác phẩm này khá phong phú về mặt thể loại như phóng sự truyền hình, phim tài liệu, phản ánh, bình luận của báo viết và báo hình. Chủ đề của các tác phẩm cũng tương đối đa dạng, các tác phẩm tham dự nhất là tác phẩm đạt giải cao năm nay được đầu tư công phu, sưu tầm tư liệu đầy đủ, khai thác quá trình hình thành và phát triển của thành phố qua năm tháng và cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên quê hương Đà Nẵng. Sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng trong cuộc chiến này cũng đầy cam go như trong thời chiến và hình ảnh các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch; bài học về đoàn kết và sự tận tụy của chính quyền, kết nối cảm xúc và hành động của người dân thành phố và bạn bè khắp nơi cho một Đà Nẵng thân yêu. Mỗi tác phẩm đã góp thêm một góc nhìn về quá trình xây dựng Đảng bộ thành phố trong những năm qua và hướng đến xây dựng Đảng bộ TP. Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất