Hà Tĩnh phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2023

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV: Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh, trong tổng số 161 tác phẩm thuộc 4 loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh) tham dự Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh lần thứ V - năm 2022, Ban Tổ chức đã lựa chọn 27 tác phẩm trao giải (17 giải báo in, điện tử; 10 giải phát thanh, truyền hình), trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 12 giải Khuyến khích. Đồng thời, thống nhất gửi 58 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; động viên, khuyến khích đội ngũ những nhà báo, cây bút không chuyên có nhiều tác phẩm xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng; từ đó tạo động lực, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…  

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải đã phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2023. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Giải thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cơ quan báo chí, các nhà báo, cây bút không chuyên. Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, phong phú về nội dung đề tài, sinh động và khá hấp dẫn trong cách thể hiện; có chiều sâu về tư tưởng. Năm 2023, xác định “Giải báo chí về xây dựng Đảng” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, để tiếp tục khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng, Ban Tổ chức phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2023.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2023.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2023.

Theo đó, các tác phẩm báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh những kết quả bước đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương, tỉnh tới cơ sở; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế các giải pháp cho các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, cần tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”…

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1-11-2022 đến trước ngày 15-10-2023.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp, gợi ý những nội dung mới, vấn đề khó đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo chuyên và không chuyên có những tác phẩm báo chí ấn tượng, có sức lan tỏa.                                                                

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất