Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng năm 2024
Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng trao đổi kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng; PGS,TS. Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Học viện; các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện; Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Học viện; Ban Thư ký các chi hội; hội viên Liên chi hội Nhà báo Học viện và toàn thể cán bộ làm công tác báo chí trong toàn hệ thống Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin chuyên đề “Cách lựa chọn đề tài và viết bài báo về xây dựng Đảng” do đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương trình bày. Qua chuyên đề, đồng chí đã giới thiệu những điểm mới Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 và trao đổi kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng; cách chọn đề tài, sáng tạo tác phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình dự Giải Búa Liềm vàng; chia sẻ kinh nghiệm từ các tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Ngô Minh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của báo chí trong công tác xây dựng Đảng; đổi mới tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; kỹ năng sáng tạo các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng có tính thuyết phục, hiệu quả…

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII gắn với hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội  XIII và các Hội nghị Trung ương Đảng đã đề ra.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất