Tăng cường công tác quản lý đảng viên: Thà ít mà tốt

Phan Thanh Hà - Hoàng Thị Tuyết Lê Đài Tiếng nói Việt Nam

 

Bài 1: Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, tự mình rời xa quần chúng


 

Bài 2: Sinh hoạt chi bộ khu dân cư gắn với cuộc sống người dân

 

Bài cuối: Nhận diện, giúp đỡ và sàng lọc đảng viên: Thà ít mà tốt!


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất