Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

Tham dự Lễ tổng kết và trao Giải có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; chủ tịch HĐQT (HĐTV), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tác giả, nhóm tác giả và đại diện các tập thể đoạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và trao Giải.

Tiếp tục khẳng định thành công của Giải

Báo cáo tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Giám khảo. Đây là năm thứ tư Đảng ủy Khối tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương. Giải đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai bài bản, tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các tạp chí, trang tin, bản tin, phóng viên, biên tập viên và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối.

Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.245 tác phẩm tham dự (tăng 10,4% so với năm 2021). Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú: chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình, phóng sự ảnh. Đặc biệt năm 2022, có một số tác phẩm đã cập nhật hình thức truyền thông hiện đại, đổi mới cách thức truyền tải thông tin như: Infographic, emagazine,… Các tác phẩm tham dự Giải tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật; nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như: chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nhiều bài viết rất công phu, tâm huyết, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, khảo sát thực tiễn đến cách thể hiện. Nhiều tác giả là người đứng đầu cấp ủy, bí thư đoàn thanh niên tích cực, gương mẫu viết bài tham gia. Qua đó, động viên, khuyến khích các tập thể, tổ chức đảng; tác giả, nhóm tác giả là đảng viên, người lao động trong Khối tham gia cuộc thi.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết và trao Giải, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) là giải báo chí rất uy tín, được tổ chức rất nghiêm túc, có sức lan toả lớn, đã trở thành yếu tố quan trọng để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 được dư luận đánh giá rất thành công. Trong kết quả chung đó có sự tham gia tích cực của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ tổng kết và trao Giải.

Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức thêm Giải Búa liềm vàng cấp đảng bộ để khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng và nâng cao chất lượng tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Qua báo cáo tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng ủy Khối, có thể thấy đã có sự quan tâm đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. Năm nay là năm có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất và phong phú về chủ đề, thể loại, phản ánh đầy đủ các nội dung xây dựng Đảng: về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nhiều tác phẩm tập trung phản ánh nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong việc phục hồi sản xuất - kinh doanh; tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về củng cố, kiện toàn, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; quá trình thực hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Không ít tác phẩm có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Một lượng khá lớn tác phẩm viết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Một số tác phẩm phản ánh vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương biểu dương, ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối và sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về thành tích công tác xây dựng Đảng cũng như sự tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tốt hơn. Đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước và với doanh nghiệp, hãy tích cực tham gia xây dựng Đảng, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải Búa liềm vàng của Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã gợi ý một số nội dung tuyên truyền trọng tâm, qua đó mong rằng sẽ có thêm nhiều tác phẩm tập trung phản ánh, làm nổi bật công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn, góp phần tổ chức thành công hơn nữa Giải Búa liềm vàng.

Phát biểu bế mạc tại Lễ tổng kết và trao Giải, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng cảm ơn sự động viên của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương với Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022; hoan nghênh sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự nghiêm túc của Ban Tổ chức Giải và sự công tâm, khách quan của Ban Giám khảo; sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, có hiệu quả của cán bộ, đảng viên và người lao động đã góp phần làm nên thành công của Giải.

..

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu bế mạc.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Với chủ đề công tác năm “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, Đảng ủy Khối xác định để thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của cán bộ, đảng viên và người lao động, trong đó công tác báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng; đồng thời cũng là nơi chuyển tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng; góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 cần bám sát Kế hoạch, Thể lệ, nội dung phát động của Ban Tổ chức Giải cấp Trung ương; gắn chặt và phản ánh sinh động thực tiễn công tác của Đảng bộ Khối để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mang được sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, nhất là những vấn đề mới, chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để Giải mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện di huấn của Bác Hồ, đó là “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh”, xứng đáng là một đảng chân chính, một đảng “vừa là đạo đức, vừa là văn minh”, lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tại Lễ tổng kết và trao Giải, Ban Giám khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và BTV Đảng ủy Khối xem xét, quyết định trao Giải, trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. BTV Đảng ủy Khối đã quyết định khen thưởng 8 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Nhân dịp này, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

* Một số hình ảnh:

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Nguyễn Long Hải trao Giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất.


Các tác giả, nhóm tác giải đoạt Giải Nhì.

Các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải Nhì.


Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba.


Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.


Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.


khen thưởng 8 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Khen thưởng các đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất