Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019
Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh: Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tạo các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… ; đồng thời, góp phần hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.

Thay mặt Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia viết, sáng tạo các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng đảng ở Phú Yên; các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019, đồng thời, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng đảng tại địa phương, đơn vị.

Theo Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng đảng ở Phú Yên được đăng tải, phát hành trên các các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật hiện hành khác.

Nội dung tham gia viết về công tác xây dựng đảng tại tỉnh Phú Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép.

Tác phẩm báo chí dự thi là những tác phẩm bằng bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 1-11-2018 đến ngày 30-9-2019. 

Các loại hình báo chí được xét trao giải gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; với các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 1 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

Cơ cấu giải thưởng gồm có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải khuyến khích và 5 giải phụ. Giá trị giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí: Giải A: 10.000.000 đồng; Giải B: mỗi giải 6.000.000 đồng; Giải C: mỗi giải 3.000.000 đồng; Giải Khuyến khích và Giải phụ: mỗi giải 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30-9-2019. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trong tháng 11-2019.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất