Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính (ảnh trên) cho biết, ngày 25-2-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, kèm theo Thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung). Theo đó,
đối tượng tham dự Giải Búa liềm vàng là mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải. Tác phẩm/chùm tác phẩm tham gia dự Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 1 tác phẩm phù hợp với quy định của Thể lệ giải để tham dự.

Theo Thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung), năm nay cơ cấu giải và mức tiền thưởng như sau: Về tác phẩm, có 1 giải Đặc biệt (300 triệu đồng), 5 giải A (mỗi giải 100 triệu đồng), 10 giải B (mỗi giải 75 triệu đồng), 15 giải C (mỗi giải 50 triệu đồng) và 25 giải Khuyến khích (mỗi giải 30 triệu đồng). Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 có một số giải phụ: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài (mỗi giải 50 triệu đồng). Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu, được xếp loại theo 3 mức: A (50 triệu đồng), B (40 triệu đồng), C (30 triệu đồng).

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày từ ngày 1-11-2018 đến 31-10-2019. Tác phẩm dự Giải xin được gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (080) 45129; (024) 32373667; Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2019 (theo dấu bưu điện). Vòng sơ khảo sẽ tiến hành từ giữa tháng 11 đến ngày 15-12-2019. Vòng chung khảo được tiến hành từ ngày 20-12-2019 đến ngày 10-1-2020.  

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải mong muốn thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng sẽ góp phần định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng qua việc bám sát thực tiễn công tác xây dựng đảng ở mọi miền, lĩnh vực sẽ phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng…

Dự kiến, Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

Thông tin chi tiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Xây dựng Đảng điện tử: w.w.w.xaydungdang.org.vn, mục Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất