Hội nghị Trung ương 8 khóa XII với Đề án Quy định trách nhiệm nêu gương
Các tác giả nhận Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III- năm 2018.

Bài 1: Hội nghị Trung ương 8 khóa XII với Đề án Quy định trách nhiệm nêu gương: Cán bộ cấp cao gương mẫu, sức lan tỏa càng rộng, càng lớn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến hành động nêu gương của đảng viên, coi đó là một phương pháp giáo dục quần chúng thiết thực, hiệu quả và có tác dụng mạnh mẽ đối với quần chúng. Bác từng căn dặn: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TƯ, ngày 7/6/2012 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TƯ, ngày 19/12/2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, nhằm xác định việc nêu gương không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, danh dự, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện các quy định nêu trên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp đã được nâng lên một bước, tạo một số chuyển biến tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…  

Tuy nhiên, nhận thức về trách nhiệm nêu gương của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… gây bức xúc trong nhân dân.

Mặt khác, nội dung các quy định nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa xác định rõ, cụ thể trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, trong khi việc nêu gương của các đồng chí này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đối với toàn hệ thống chính trị và có sức lan tỏa rộng lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Không những thế, thời gian gần đây, có một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cả đương chức và nguyên chức diện Trung ương quản lý thiếu gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tế đó là yêu cầu khách quan đòi hỏi cần phải có một quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trong công tác và trong cuốc sống. Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định trách nhiệm nêu gương lần này không những nâng cao tính pháp lý của quy định so với các quy định do Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, mà còn trực tiếp điều chỉnh sự nêu gương của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tạo sự đồng bộ với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; đồng thời, làm cho việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất quan trọng và rất cần thiết trong tình hình hiện nay.  

Trước hết, với sứ mệnh và trách nhiệm chính trị to lớn của mình , từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện những nhiệm vụ của người đảng viên; đồng thời, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong công tác và trong cuộc sống để xứng đáng với niềm tin yêu, kính trọng của nhân dân; phải là tấm gương tiêu biểu về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác: phải xác định mình là công bộc của dân, chứ không phải làm “quan cách mạng”. Đối với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công và tận tâm, tận lực với công việc được giao; luôn đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhất là những nơi khó khăn; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài; xử lý nhanh, hiệu quả những tình huống khẩn cấp, bất ngờ xảy ra.

Thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách vì sự phát triển chung.

Trong công tác cán bộ, phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch và giữ vững nguyên tắc của Đảng; khuyến khích, bảo vệ những cán bộ thẳng thắn, trung thực, năng động, sáng tạo; chú trọng phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài. Phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bản thân phải trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của mình và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa.

Trong tự phê bình và phê bình, phải nghiêm túc, công tâm, khách quan, cầu thị; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh trên tinh thần thương yêu đồng chí; dám dũng cảm nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm và chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín. 

Ngoài việc gương mẫu đi đầu thực hiện những nội dung trên, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với chính bản thân mình và kiên quyết đấu tranh chống những thói hư, tật xấu trong mỗi con người. Đó là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, độc đoán, thực dụng, “tư duy nhiệm kỳ”, công thần, háo danh, hình thức, hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị hoặc lúc làm việc khác, ra ngoài hội nghị hoặc sau lúc làm việc lại nói khác.

Chống các biểu hiện đoàn kết xuôi chiều, nịnh trên, nạt dưới, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; lợi dụng tập thể để trốn tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể để thực hiện ý đồ của cá nhân; quan liêu, xa dân, gây phiền hà, hách dịch với nhân dân. Kiên quyết chống những biểu hiện lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực; không được can thiệp không đúng thẩm quyền vào công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Không được lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập “sân sau”, “lợi ích nhóm” hoặc dung túng, bao che, móc ngoặc, thông đồng với doanh nghiệp để trục lợi.

Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức, nhất là việc đưa, nhận “phong bì”, phí “bôi trơn”, “lại quả”, quà biếu không trong sáng; không được lợi dụng việc cưới, việc tang, ngày giỗ, lễ, tết, sinh nhật, được lên chức, thăng hàm... để vụ lợi. Không được để bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ (chồng), con, anh chị em ruột của bản thân, của vợ (chồng), người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, chi phối, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để trục lợi. Không được chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm... 

Việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định này sẽ trở thành động lực to lớn, mạnh mẽ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh theo  tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Bài 2: Hội nghị Trung ương 8 khóa XII với Đề án Quy định trách nhiệm nêu gương: Đi vào thực chất, tránh hình thức

Trong chương trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đang họp tại Hà Nội, các Ủy viên Trung ương Đảng sẽ bàn bạc, thảo luận, cho ý kiến vào Đề án Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương với mục đích tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng mà đầu tiên là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, người đứng đầu thật sự đi đầu trong công tác và trong đạo đức, tác phong.

Có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao

Trong Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 101/QĐ-TƯ (Quy định 101) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu (hay lãnh đạo chủ chốt các cấp), nhiều địa phương cho biết, các cấp ủy đảng ở địa phương mình đã có chuyển biến rõ nét, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao, vai trò gương mẫu của đảng viên được phát huy, góp phần củng cố tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nhiều biện pháp được đưa ra để thực hiện Quy định mà có thể thấy rõ nhất là biện pháp  tuyên truyền, đăng ký học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tại Bình Phước, Quảng Trị, Thái Bình và nhiều địa phương khác. Bên cạnh đó, có những địa phương như Quảng Trị còn kết hợp việc kiểm tra thực hiện Quy định 101-QĐ/TƯ với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ nay là Chỉ thị 05-CT/TƯ; Nghị quyết 04-NQ/TƯ khoá XI, Nghị quyết 04-NQ/TƯ khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Còn tại Thái Bình, Ban Thường vụ tỉnh này đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “nêu gương” phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; một số tổ chức đảng đã quy định trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chương trình, kế hoạch công tác và coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Tại Hà Nội, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định 101,  Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 7 nội dung về trách nhiệm nêu gương, tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm.

Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Hà Nội nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, ở từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo các kênh khác nhau. 

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể “kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá như vậy trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Cần thiết có một quy định ràng buộc trách nhiệm đủ mạnh

Theo như Báo cáo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 840 tổ chức đảng và 58.120 đảng viên vi phạm trong đó có 2.720 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 490 tổ chức đảng và 35.000 đảng viên vi phạm, trong đó vi phạm do tham nhũng có gần 1.300 đảng viên. Đáng nói ở đây là, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã có 56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 11 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, khai trừ 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi trao đổi với Đại Đoàn Kết đã cho rằng, rất nên ban hành Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và nhấn mạnh: Đức trị và pháp trị phải gắn với nhau. Đức trị thì phải tự giác nhưng cũng trên cơ sở phải hành động từ pháp luật nữa. Cho nên hai cái đó phải gắn chặt chẽ.  

Nói về Đề án Quy định trách nhiệm nêu gương, ông Vũ Thanh Sơn- Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng (Ban Tổ chức Trung ương)  khẳng định, Đề án được gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Trung ương muốn làm sao sớm ban hành được Quy định này để trước hết, trách nhiệm nêu gương phải được xác định là yêu cầu đầu tiên với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Với 4 điều, Đề án Quy định được chú ý nhiều ở Điều 2, gồm 10 điểm trong đó thể hiện rõ yêu cầu từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Điểm 10 Điều 2 quy định: Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên  Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương Đảng chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín, hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật. Quy định này chỉ rất rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm đối với từng Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Dự thảo Quy định sẽ được Hội nghị bàn thảo kỹ càng để đi đến thống nhất và sớm ban hành cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện - nói như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.  

Bài 3: Hội nghị Trung ương 8 khóa XII với Đề án Quy định trách nhiệm nêu gương: Chuẩn bị tốt cho Đại hội XIII

Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Trung ương tiến hành thảo luận Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trao đổi với Đại Đoàn kết, ông Vũ Quốc Hùng (ảnh dưới) - nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, đây là một bước cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. 

PV: Thưa ông, trước đây Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như Quy định số 101 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; và gần đây nhất là Quy định số 47 của Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương sẽ xem xét, ban hành một quy định mới về vấn đề này. Ông có nhận định như thế nào về việc này?

Ông Vũ Quốc Hùng: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là chủ trương đã có từ lâu rồi nhưng bây giờ phải bổ sung và nâng cao.

Việc bổ sung và nâng cao quy định này là rất quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những cán bộ cao cấp như: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đã là quy định thì mọi đảng viên đều phải chấp hành nhưng việc nhấn mạnh đến sự gương mẫu của cán bộ cao cấp từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải gương mẫu đi đầu và nghiêm khắc thực hiện là điều vô cùng cần thiết. Bởi những bài học trong thời gian qua cho thấy, nếu những người đứng đầu nêu gương thì sẽ đỡ xảy ra những tiêu cực như vừa rồi.

Ở những chỗ này, chỗ khác có cán bộ lãnh đạo không nêu gương cho nên có một bài học đau xót là một Ủy viên Bộ Chính trị  bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý về mặt pháp luật; hay hàng loạt các sai phạm của một số đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng; các tướng lĩnh Công an, Quân đội. Đó chính là do không nêu gương. Họ đều là những người không nêu gương, mắc sai phạm. Cho nên việc ban hành quy định mới trong thời điểm này để cho tổ chức nhắc nhở, xem xét, lựa chọn cán bộ. 

Đối với cá nhân, cần nhìn vào quy định mới để tu dưỡng. Vì chức vụ càng cao thì có không ít những quyến rũ, lôi cuốn theo chiều hướng xấu. Do đó trước các quy định của Trung ương thì cá nhân phải vững vàng, đừng để xảy ra những vi phạm. Giữ được bản thân mình là việc quan trọng nhưng giữ cho tổ chức Đảng là việc còn quan trọng hơn. Ông cha ta đã có câu châm ngôn: “con sâu làm rầu nồi canh”, những cán bộ xấu xa sẽ làm mang tiếng Đảng ta.

Thời gian qua, một số cá nhân vì không gương mẫu, không thực hiện đúng trách nhiệm của mình cho nên đã gây mất uy tín cá nhân, làm giảm uy tín của Đảng, giảm đi sự tin cậy của nhân dân với Đảng ta. Mà không có dân thì Đảng sống với ai? cho nên cá nhân tôi đánh giá cao việc tại hội nghị lần này Trung ương bàn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương là vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Việc Trung ương họp và bàn về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên diễn ra trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Đó có phải là một trong những kênh để đánh giá cán bộ, thưa ông?

- Tôi cho rằng, đây cũng là một cách để xem xét cán bộ. Ai dính, ai vi phạm vào những quy định phải được đánh giá, nhắc nhở và phải bị xử lý. Bên cạnh đó, theo tôi đây cũng là quá trình có ý nghĩa vì chúng ta chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt tại Hội nghị lần này theo chương trình nghị sự, ngoài việc cho ý kiến về Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Trung ương còn thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quan trọng nhất vẫn là con người, cái quyết định cho mọi vấn đề của xã hội, của lịch sử. Cho nên con người phải trong sạch, trong sáng. Việc làm lần này của Trung ương coi như là bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới là ý nghĩa như vậy.

Tới đây những đồng chí nào nếu còn đủ các tiêu chuẩn về tuổi tác, nhưng vi phạm về đạo đức thì không nên tái cử nữa. Những người tham gia Trung ương XIII phải là những người đạt được yêu cầu, gương mẫu theo quy định mới này của Trung ương. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng, đây là một bước cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội tới. 

Vậy cá nhân ông có kỳ vọng gì khi dự thảo Quy định mới đã đưa ra 9 nội dung yêu cầu phải thực hiện? 

- Theo tôi làm sao các quy định phải thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, không mang tính hình thức. Nội hàm của quy định mới này phải làm sao đạt được mục đích để nhắc nhở, răn đe, rèn luyện, giữ gìn.

Và đặc biệt Quy định làm sao cho cụ thể để nhân dân có thể quan sát và nhận thấy được hành vi đó nằm trong biểu hiện suy thoái gì? Điều quan trọng là tổ chức thực hiện như thế nào để quán xuyến đến từng cán bộ lãnh đạo, để cán bộ tự xem xét mình bằng trách nhiệm. Vì đã là cán bộ lãnh đạo, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trở lên thì phải đủ những tiêu chuẩn, tiêu chí, trình độ để tự phán xét mình.

Bởi không tự phán xét được mình thì phán xét được cho ai nữa? Cho nên tôi mong muốn và kỳ vọng Quy định phải sát sườn, sát thực tế để cho từng cán bộ cao cấp phải đánh giá được mình và điều chỉnh để không bị mắc lỗi;  ai đã mắc thì rút lui ngay lập tức, sớm mà rút lui. Ai mắc lỗi quá sâu rồi thì tổ chức và cá nhân người đó nên tự giác rút lui. 

Thưa ông, khi Quy định mới này được thông qua, vậy làm sao để quy định này có thể phát huy, thấm nhuần và đi vào thực tiễn?

- Nhân dân và cán bộ đảng viên cũng cần nhận xét đánh giá và góp ý kiến với Đảng. Đánh giá về một con người không phải là dễ, do đó cần căn cứ vào quy định của Trung ương để đối chiếu, xử lý. Việc ban hành quy định mới sẽ mang lại rất nhiều hiệu quả nhưng quan trọng là làm sao để trong tổ chức thực hiện Quy định này, từng người, từng tổ chức phải lay chuyển, tạo được sự chuyển biến thật sự.

Trân trọng cảm ơn ông!


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất