Vĩnh Long hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV – năm 2019Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long là 1 trong 15 tập thể xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch 189-KH/BTCTW ngày 25-2-2019 và Công văn số 7504-CV/BTCTW ngày 7-3-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, Kế hoạch 205-KH/BTCTW ngày 12-4-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 10-5-2019 thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kế hoạch số 177-KH/TU nêu rõ mục đích nhằm phát động, tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng thông qua các tác phẩm báo chí, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, những người hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Giải. Thông qua các tác phẩm báo chí để khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Vĩnh Long trong công tác xây dựng đảng. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò của báo chí trong việc giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc ban hành kế hoạch, thể lệ sơ khảo tác phẩm để xét khen thưởng cấp tỉnh và gửi tham gia Giải cấp Trung ương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Giải trên địa bàn tỉnh; dự trù kinh phí tổ chức Giải và tham mưu phục vụ việc khen thưởng các tác giả có tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên định hướng nội dung, chủ đề trong các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, thông tin tuyên truyền trong các cuộc hội nghị báo cáo viên. Hội Nhà báo tỉnh cũng là đầu mối tiếp nhận hồ sơ tác phẩm dự thi của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, sơ tuyển tối đa 40 tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15-10-2019; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ các tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh để gửi dự thi cấp Trung ương.

Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí văn nghệ Cửu Long tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi cho những người làm báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân biết nội dung kế hoạch và thể lệ tham gia Giải. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố, website của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền và phát động hưởng ứng Giải. Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền, phát động theo chiều rộng thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống loa truyền thanh từ cấp huyện đến cơ sở để các đối tượng khác biết và tham gia.

Theo kế hoạch của tỉnh, thời gian các địa phương, đơn vị tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải kể từ ngày phát động đến ngày 5-10-2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Sơ khảo của tỉnh để xét chọn và gửi tác phẩm về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 30-10-2019. Thời gian công bố kết quả và trao giải cấp tỉnh dự kiến trong tháng 12-2019.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất