Kiên Giang: Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018

Ngày 02-5-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn "Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018”. 

Đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

trao giấy khen cho tác giả đạt giải cao (Ảnh: Anh Thư)

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương; thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí  của tỉnh, cơ quan Thường trú và phóng viên Thường trú của báo, đài Trung ương  tại Kiên Giang để tham gia tích cực và hiệu quả vào giải báo chí quan trọng này.

Các ban của Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thị, thảnh ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kiên Giang phối hợp, tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí  tìm hiểu những kết quả nổi bật, mô hình hay và những khó khăn trong công tác xây dựng đảng để viết bài tuyên truyền trên báo chí, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng đảng.

Báo Kiên Giang nhận tác phẩm dự thi báo in, đồng thời chấm, chọn ra những tác phẩm đạt chất lượng cao, trong đó xếp hạng : 01 tác phẩm giải Nhất, 01 tác phẩm Nhì, 01 tác phẩm giải Ba, 02 tác phẩm Khuyến khích; Đài Phát thanh và Truyền hình, nhận tác phẩm dự thi phát thanh, truyền hình, chọn ra những tác phẩm chất lượng cao, trong đó xếp hạng mỗi loại: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

Hội Nhà báo thành lập Ban Sơ khảo tuyển chọn các tác phảm báo chí của các phóng viên cơ quan Thường trú, Văn phòng Đại diện, phóng viên Thường trú là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh hoạt tại tỉnh.

Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo báo cáo quá trình triển khai thực hiện (số lượng tác phẩm tham gia dự thi, chất lượng tác phẩm); biên bản kết quả xếp hạng các tác phẩm dự thi và danh sách tác giả, tác phẩm đề nghị khen thưởng, gửi về Tổ Thư ký cuộc thi, qua phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm của các Ban Sơ khảo, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất là ngày 10-10-2018, Ban Giám khảo của tỉnh chấm và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi về Trung ương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thành lập Ban Giám khảo để lựa chọn, chấm các tác phẩm chất lượng cao, khen thưởng tại tỉnh cho các tác phẩm báo in, phát thanh, truyền hình, cụ thể như sau: tác phẩm báo in: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích; tác phẩm báo phát thanh: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích; tác phẩm báo truyền hình: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải Khuyến khích; tác phẩm của phóng viên Thường trú, Văn phòng đại diện tại tỉnh: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. Giải Nhất, mỗi giải 5.000.000đ, giải Nhì mỗi giải 3.000000đ, giải Ba mỗi giải 2.000.0000, giải Khuyến khích mỗi giải 1.000000đ.

Quốc Tuấn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất