Hòa Bình triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa triển khai Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 19-4-2018 về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo đăng tải Thể lệ, kế hoạch trên Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Trang Website Tỉnh ủy, chỉ đạo thông qua giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên các cấp để kịp thời hướng dẫn, gợi ý những vấn đề mới tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch truyên truyền đồng bộ, sâu rộng, phong phú, sinh động về công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia Giải. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Giải Búa liềm vàng tới cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền Giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng.

Ban tổ chức Giải cấp tỉnh sẽ chấm và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc với số lượng: 01 giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng. 02 giải Nhất, mỗi giải: 5.000.000 đồng. 02 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng. 03 giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng. 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng. Ngoài ra, cấp tỉnh sẽ thưởng thêm cho các tác phẩm đoạt giải ở cấp Trung ương như sau: Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng. Giải Nhất: mỗi giải 5.000.000 đồng; giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng; giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng; giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

Trước đó, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II, năm 2017, tối ngày 3-2-2018, tại Nhà lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã được Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Trung ương khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác phát động, tổ chức triển khai Giải Búa liềm vàng tại tỉnh. Báo Hòa Bình có một tác phẩm "Tinh gọn đội ngũ cán bộ cấp cơ sở- Cần thêm quyết tâm và giải pháp” của tác giải Thúy Hằng được lựa chọn vào chung khảo. Đây là niềm vinh dự tự hào của tỉnh Hòa Bình, thể hiện kết quả công tác tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc thi trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.


Thái Sơn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất