Xuất bản 5 tập sách về học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đó là các cuốn: “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân"; “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức"; “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân"; “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên"; “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, nhi đồng”. Mục tiêu của 5 cuốn sách nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể, chiến sỹ lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nắm vững, thấm nhuần những lời dạy của Bác; hiểu đầy đủ, sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó có những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Mỗi cuốn sách có ba phần chính: Những lời dạy của Bác đối với từng đối tượng; Nội dung cơ bản những lời dạy đó; Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo những lời dạy của Bác.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Chuyên đã cần mẫn, chắt lọc những lời dạy của Bác đối với từng đối tượng. Vừa tuyển chọn, giới thiệu; vừa phân tích những nội dung cơ bản của từng lời Bác dạy và đề cập một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cuốn sách. 

Với cách diễn đạt lô-gic, mạch lạc, từ ngữ đơn giản, khiến người đọc dễ cảm nhận, dễ hiểu và dễ nhớ của 5 tập sách Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài liệu hữu ích cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh, thiếu niên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời là cẩm nang giúp các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất