Đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 79 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở, với sự tham gia của 3.996 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21-6-2022

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 79 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở, với sự tham gia của 3.996 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21-6-2022.

5 đổi mới

Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trong đó tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến với nhân dân đạt 70% trở lên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra.

Thời gian qua, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đạt những kết quả đáng kỳ vọng. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt 98,3% tổng số đảng viên tham dự và tuyên truyền ra dân đạt 83,25%. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 99,36% tổng số đảng viên tham dự và tuyên truyền ra dân đạt 80,1%... Một số đảng bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100% như: TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức...

Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, các địa phương, đơn vị đã phân công cấp ủy viên, báo cáo viên thực hiện công tác quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân với các hình thức đa dạng, phong phú.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng với trọng tâm là quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của các văn bản Trung ương vừa ban hành.

Đổi mới về tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền

Tỉnh xác định phương châm cụ thể hoá nghị quyết và các văn bản quan trọng của Đảng và địa phương thành những tài liệu tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng học tập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp 7.000 cuốn tài liệu học tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 7.000 cuốn Hỏi - Đáp Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 3.000 tờ gấp tuyên truyền Đại hội XIII cho các đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng tổ chức biên tập đăng trong thông tin sinh hoạt chi bộ; các địa phương, cơ sở đã cụ thể hóa nghị quyết thành các thực hiện ở cơ sở như phô-tô tờ gấp phát đến hộ dân; in tờ rơi; đăng trong thông báo nội bộ…

Đổi mới trong cách thức tổ chức các hội nghị

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng trong đó nổi bật bằng việc tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương, từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn. Điều này đã giúp tiết kiệm được thời gian, kinh phí đi lại, mở rộng đối tượng được triển khai cùng một lúc, triển khai hội nghị đến nhiều cấp, nhiều đối tượng, cấp cơ sở được trực tiếp tiếp thu các bài giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo tỉnh với việc phân tích cụ thể các nội dung của Nghị quyết.

Đặc biệt trong bối cảnh trước đây khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động học tập, tuyên truyền Nghị quyết trực tuyến thể hiện sự hiệu quả, giúp quá trình triển khai vẫn diễn ra thông suốt, không bị ngắt quảng, đối tượng được học tập mở rộng.

Đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; chú trọng đa dạng hóa bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng in-tơ-nét và mạng xã hội như Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống các cơ quan báo chí của tỉnh, các website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các nhóm zalo tổ dân cư, trang facebook huyện, thị xã với nhiều hình thức, thể loại sinh động, dễ nhớ…

Thông tin tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan trên các pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, băng-rôn, bảng điện tử... tại nơi công cộng; thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động tập thể của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức quần chúng, khu dân cư; thông qua thực hiện các phong trào, các dịp ngày lễ kỷ niệm quan trọng…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho từng năm; chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng phát sóng định kỳ hằng tuần trên kênh BRT của tỉnh nhằm giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả của tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; đồng thời phát động các cơ quan báo chí trên toàn tỉnh tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) hằng năm gắn với các nội dung trọng tâm như tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Đổi mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chủ động củng cố lực lượng, phát triển và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 1.750 báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động theo hệ thống phân cấp, thường xuyên tại địa phương.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên được tỉnh chú trọng và bảo đảm thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đối với cấp tỉnh: sau khi Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện, thị, thành ủy và xã, phường thị trấn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành tập huấn, hướng dẫn công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện. Bên cạnh đó phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Team cho các học viên là cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Đối với cấp cơ sở: ban tuyên giáo, tuyên huấn các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác bồi dưỡng, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Bên cạnh đó, cách thức tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh ngày càng được đổi mới. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”. Hội thi đã được triển khai từ cơ sở, cấp trên cơ sở, đến cấp tỉnh.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất và các chuyên đề đoạt giải cao đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trên fanpage "Biển Hát” để đông đảo cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên và người dân được truy cập, tiếp cận, góp phần lan tỏa sâu rộng nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

5 giải pháp đẩy nâng cao chất lượng

Thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết, các văn bản quan trọng của Đảng, của Tỉnh ủy được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Hầu hết các cấp ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết với liên hệ thực tiễn, lồng ghép nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, thời gian tới, các cấp ủy đảng sẽ đẩy mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bao gồm:

Một là, nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy về việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đây có thể coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, có thể gắn với các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Hai là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, tự giác học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Có thể coi việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại đảng viên hằng năm.

Ba là, trang bị hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng được điều kiện học trực tuyến, đồng bộ, đầy đủ từ tỉnh đến cơ sở, để tích cực triển khai việc học tập trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trung ương cũng như cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, kết hợp việc cung cấp đầy đủ và số hoá tài liệu học tập.

Bốn là, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết hợp việc tuyên truyền với biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; có chế độ thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Năm là, tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên các cấp dưới nhiều hình thức. Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức các lớp tập huấn trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất