Giải quyết vấn đề chính sách việc làm cho thanh niên
Quang cảnh diễn đàn tại điểm cầu chính.

Quang cảnh diễn đàn tại điểm cầu chính.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh cho biết, Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, mong muốn, nguyện vọng chính đáng của thanh niên về việc làm, lập thân, lập nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng và mong muốn xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, không ngại khó khăn, gian khổ, xung kích, tiên phong, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo đó, lao động thanh niên là một trong những bộ phận chính của lực lượng lao động với khoảng 10,8 triệu người (chiếm 21,4% lực lượng lao động cả nước), mang lại một nguồn cung lao động dồi dào, trẻ, có nhiều tiềm năng. Chất lượng lao động thanh niên từng bước được cải thiện, trên 29,3% thanh niên đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, đóng góp tích cực thúc đẩy nâng cao chất lượng và năng suất lao động, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. Cơ cấu lao động thanh niên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phần lớn thanh niên làm việc trong khu vực công nghiệp, dịch vụ (chiếm 69,2%).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng nhấn mạnh, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Vì vậy diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về việc làm; cung cấp cho các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ các cơ sở thực tiễn trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề của thanh niên về việc làm; thông tin, chia sẻ và giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên 

Diễn đàn đã nhận được 38 tham luận của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, các tỉnh, thành đoàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm dạy nghề của Ngành LĐTBXH, Đoàn Thanh niên quản lý, các chuyên gia, nhà quản lý; cùng gần 1.000 câu hỏi của đoàn viên thanh niên cả nước qua hộp thư điện tử.

Nội dung trao đổi tại Diễn đàn gồm các vấn đề: các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc làm cho thanh niên; chính sách việc làm cho thanh niên các khối đối tượng: thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, sinh viên; những vấn đề đặt ra và các đề xuất, kiến nghị về chính sách việc làm cho thanh niên trong bối cảnh sau dịch bệnh COVID-19 và cuộc cách mạng 4.0 cùng các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Diễn đàn.

Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh sau dịch bệnh COVID-19 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Thông qua diễn đàn sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và vai trò quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những chính sách về việc làm cho thanh niên phù hợp với tình hình mới.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 sẽ góp phần đưa chính sách vào đời sống thanh niên thiết thực nhất; thanh niên sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để thích ứng với bối cảnh sau dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu phát triển của đất nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất