Hơn 66.000 lượt trẻ em được khám, chữa bệnh miễn phí
Hội nghị Tập huấn – Giao ban công tác trẻ em năm 2023 đối với các tỉnh thuộc khu vực phía Nam.

Hội nghị Tập huấn - Giao ban công tác trẻ em năm 2023 đối với các tỉnh thuộc khu vực phía Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng các hoạt động liên quan tới trẻ em trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đại diện các tỉnh khu vực phía Nam có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, năm 2023 là một năm rất đặc biệt, có ý nghĩa bản lề, đánh dấu mốc giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ LĐTBXH về công tác trẻ em. Thêm vào đó, quốc tế cũng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác bảo đảm quyền trẻ em của Việt Nam, thể hiện rõ tại Phiên đối thoại với Ủy ban Quyền trẻ em tại Liên hiệp quốc năm 2022.

Thông qua Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà mong muốn, các đại biểu có thể cùng nhau đánh giá, phân tích thật kỹ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác trẻ em; trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm, giải pháp của Trung ương và địa phương đã thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp liên ngành, thiết lập các hệ thống, mạng lưới trong thực hiện công tác trẻ em tại địa phương; đề xuất những kiến nghị giải pháp mang tính đột phá của địa phương đối với Bộ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện hiệu quả pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, ngành LĐTBXH đã xây dựng nhiều báo cáo, dự thảo các quyết định trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng liên quan tới công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên cả nước. Bên cạnh đó, ngành LĐTBXH cũng đã nghiên cứu, đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bảo vệ trẻ em và nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp.

Trong công tác xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, thống kê về trẻ em, Bộ LĐTBXH đã tiếp tục kết nối cơ sở dữ liệu trẻ em vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đến nay, đã làm sạch 17/23 triệu bản ghi dữ liệu trẻ em), hướng dẫn địa phương triển khai thu thập thông tin, chỉ tiêu, chỉ số (theo Thông tư 13/2021/TT-LĐTBXH).

Chỉ tính riêng trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, cả nước đã xây mới và nâng cấp 272 công trình phục vụ cho trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 17.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng; có 2.400 điểm phát động với gần 600.000 trẻ em tham dự tại nhiều địa phương; gần 460.000 trẻ em được tặng quà với kinh phí hơn 30 tỷ đồng; gần 14.000 trẻ em được trao học bổng với trị giá 9,4 tỷ đồng; hơn 66.000 lượt trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tổng kinh phí 7,7 tỷ đồng; …

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất