Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người năm 2023
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án truyền thông về quyền con người theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cung cấp thông tin, tình hình và hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin kịp thời, khách quan về các nỗ lực và thành tựu của các cấp chính quyền trong bảo đảm quyền con người ở địa phương, góp phần đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người của địa phương mình, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan chuyên trách với báo chí, truyền thông.

"Ngoài những thuận lợi, kết quả đạt được, các đại biểu cần tập trung nêu ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai công tác thông tin đối ngoại về quyền con người, đặc biệt là kinh nghiệm có ích, có giá trị tham khảo đối với các địa phương khác. Công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh và Sở TT-TT các tỉnh hiện còn có những bất cập gì cần tháo gỡ từ cơ chế, chủ trương ở cấp Trung ương…”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nói.