Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC).

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hiệp quốc (ECOSOC).

Với việc được bầu vào Hội đồng Chấp hành, kể từ tháng 1-2025 đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của UN Women, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của LHQ về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Là thành viên của Hội đồng Chấp hành, Việt Nam cũng sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt các kế hoạch, chương trình hoạt động cũng như các quyết định về hành chính, tài chính và ngân sách của UN Women. 

Việc tất cả thành viên ECOSOC đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành UN Women thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào công tác điều hành của UN Women trong thời gian tới.

UN Women được thành lập vào tháng 7-2010 theo Nghị quyết 64/289 của Đại hội đồng LHQ, là một phần của chương trình cải tổ LHQ nhằm thúc đẩy nhanh mục tiêu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nỗ lực chống lại sự phân biệt, kỳ thị đối với phụ nữ và trẻ em gái, bảo đảm sự công bằng giữa phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực phát triển, nhân quyền cũng như trong các hoạt động nhân đạo, hòa bình và an ninh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất