Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới

Theo đó, 100% đại biểu đã bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII Nguyễn Đăng Quang giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII gồm: Lê Quang Chiến và Nguyễn Trần Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh trưởng và phó trưởng các ban HĐND tỉnh. Theo đó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội là đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, các đồng chí phó trưởng ban là Nguyễn Đức Lý và Đặng Thị Mai Nhi; Trưởng Ban Dân tộc là đồng chí Ly Kiều Vân và Phó Trưởng Ban Hồ Quốc Hương; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách là đồng chí Nguyễn Đăng Ánh; Trưởng Ban Pháp chế là đồng chí Nguyễn Văn Khởi và Phó Trưởng Ban Văn Ngọc Phong.

Kỳ họp cũng bầu các chức danh của UBND tỉnh. Đồng chí Võ Văn Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh là Hà Sỹ Đồng, Lê Đức Tiến, Hoàng Nam. Các đại biểu cũng đã bầu 18 ủy viên UBND tỉnh và 15 hội thẩm TAND tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất