Tổng Bí thư trao Quyết định phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho các đồng chí nhận Quyết định, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị khóa XIII phân công nhiệm vụ mới là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. “Đối với cá nhân tôi, đây là nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của Nhân dân” – đồng chí nêu rõ.


Các đồng chí dự Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tổ chức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, chất lượng cơ sở đảng và đảng viên; tinh giản biên chế; công tác cán bộ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo; công tác bảo vệ chính trị nội bộ... được các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao. “Kết quả này là nền tảng, kinh nghiệm rất quý báu đối với cá nhân tôi và Ban Tổ chức Trung ương. Tôi xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ nghiêm túc kế thừa, phát huy những kết quả to lớn đã đạt được trong công tác tổ chức của Đảng nhiều nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ XII của Đảng, phấn đấu, nỗ lực không ngừng, cùng với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công” – tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

* Đồng chí Trương Thị Mai, sinh năm 1958; Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng có thời gian dài gắn bó với công tác Đoàn. Đồng chí từng là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Sau đó, đồng chí chuyển sang công tác ở các cơ quan của Quốc hội. Đồng chí từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

Tại Đại hội XII của Đảng, sau khi được bầu vào Bộ Chính trị, đồng chí được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Sau Đại hội XIII của Đảng, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay cho đồng chí Phạm Minh Chính đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- 7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XIV.

- 3/1998 - 2/2003: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- 2002-2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI.

- 4/2006 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI.

- 8/2007 - 2/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

- 2/2016: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

* Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, sinh năm 1965, tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X.

- 4/2006: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; rồi Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- 12/2008: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- 5/2018 - 1/2021: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

- 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất