Cùng bạn đọc

Tháng 8 năm nay, Tạp chí Xây dựng Đảng vừa tròn 56 năm tuổi (tháng 8-1965 - tháng 8-2021). Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta đều thấy Tạp chí Xây dựng Đảng đã có bước trưởng thành rõ rệt. Với lòng biết ơn sâu sắc, Ban Biên tập và những người làm báo ở Tạp chí Xây dựng Đảng xin ghi nhận những tình cảm chân thành, sự chỉ đạo sâu sát, những ý kiến xây dựng, sự cộng tác tham gia viết bài và tình cảm yêu mến đón đọc tạp chí Xây dựng Đảng mà các thế hệ Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, cộng tác viên và bạn đọc gần xa đã dành cho Tạp chí 56 năm qua. Sự giúp đỡ và tình cảm đó là nguồn cổ vũ, khích lệ, động viên to lớn, giàu ý nghĩa, động lực quý giá để cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng chung sức, đồng lòng, tiếp tục cống hiến và đổi mới, phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất