Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2020

Mở đầu, Tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về chi bộ: Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam…   

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
số này giới thiệu với bạn đọc bài viết của PGS. Trần Đình Huỳnh có nhan đề “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của nhân loại” nhân kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020). Bài viết đã khẳng định sức sống của Chủ nghĩa Mác. Từ C.Mác, V.I.Lê-nin đến Hồ Chí Minh là một dòng chảy văn hóa, là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Khác với lầm tưởng của một số người cho rằng sau khi các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, tư tưởng của C.Mác chìm vào quên lãng, thực tế cho thấy sức sống của Chủ nghĩa Mác trường tồn và là một ao ước và ngưỡng mộ của nhiều tư tưởng khác.  

Bài viết “Hồ Chí Minh với văn hóa Đông Á” của tác giả Trần Thị Phúc An (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết cho độc giả thấy được những giá trị văn hóa của khu vực Đông Á được Hồ Chí Minh tiếp thu, kế thừa có chọn lọc, làm giàu cho văn hóa dân tộc – nền văn hóa không chỉ phục vụ riêng cho cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cách mạng thế giới.

Bài viết “Nghệ An tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của tác giả Thái Thanh Quý (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) như một bản báo công về kết quả thực hiện lời căn dặn của Người ở tỉnh Nghệ An – quê Bác. Đảng bộ tỉnh thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cách làm của Nghệ An là phát huy vai trò nêu gương gắn với kiểm tra, giám sát; chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên để đưa kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An với nhiều khởi sắc.

Bài viết “Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới” của tác giả Diệp Chi khẳng định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có chi bộ nông thôn để phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội là một giải pháp mà các cấp ủy đảng ở Bắc Kạn đã áp dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng.

Tạp chí kỳ này cũng đăng bài viết “Bến Tre tạo sức bật mới cho chi bộ ấp, khu phố” của tác giả Đinh Thành. Từ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-4-2016  của Tỉnh ủy Bến Tre “Về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre đã có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về “Tiêu chí xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Qua gần 3 năm triển khai, sức sống mới của những loại hình chi bộ này đã khẳng định được tính đúng đắn của một nghị quyết.

Cũng trong chuyên mục này, Tạp chí giới thiệu đến độc giả bài viết “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh  hoạt chi bộ ở Hòa Bình” của tác giả Phan Nam. Cách làm của Tỉnh ủy Hòa Bình là quyết liệt, cụ thể, kịp thời trong chỉ đạo; đề cao vai trò của cấp ủy; nâng cao năng lực đội ngũ chi ủy viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Cách làm này đã góp phần quan trọng củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo đà để Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bài viết “Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên” của tác giả Phạm Giang là câu trả lời cho câu hỏi “Làm gì để nâng cao chất lượng đảng viên” mà các tổ chức đảng luôn đặt ra. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra cách làm của nhiều địa phương như Ninh Bình, Bến Tre, Cao Bằng, Đồng Nai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh... để góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, khẳng định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng.

“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Phú Yên” của tác giả Ngô Khiêm cho độc giả thấy được cách làm cụ thể, phù hợp của Tỉnh ủy Phú Yên để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: đào tạo, bồi dưỡng, năng lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... 

Bài viết “Tinh gọn bộ máy, biên chế ở Đầm Hà” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà (tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh) cho thấy sự quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ huyện Đầm Hà trong tổ chức thực hiện 2 nghị quyết của BCH Trung ương (khóa XII) là Nghị quyết số 18-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu với độc giả Tạp chí bài viết “Để tổ chức thành công đại hội” của tác giả Mạnh Đức. Từ sự tổng hợp nhanh của một số đại hội thuộc Đảng bộ TP. Hà Nội, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ tỉnh Thái Bình, tác giả khẳng định đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn xã hội. Để tổ chức thành công đại hội, trước hết phải có sự chủ động của cấp ủy, sự điều hành của đoàn chủ tịch và phải xác định rõ được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ tới.

Cũng trong chuyên mục này, bài viết “Kon Tum tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở” của tác giả Nguyễn Thanh Hải là sự tổng hợp kết quả bước đầu khi Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức thành công 5 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư và đại hội điểm 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Chuyên mục Nghiên cứu - trao đổi số này giới thiệu với độc giả bài viết “Bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu trong giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy” của tác giả Hồng Văn. Trong bài viết, tác giả bàn đến hai vấn đề quan trọng trong việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy, góp phần làm nên thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bởi nếu cấp ủy không bảm đảm tiêu chuẩn, cơ cấu không hợp lý thì vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng bị hạn chế, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng gặp khó khăn.

Chuyên mục này còn gửi tới độc giả bài viết “Môi trường chính trị tác động đến quản lý nhà nước” của PGS, TS. Nguyễn Quốc Sửu (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ). Trong bài viết, tác giả đã làm rõ quan niệm về môi trường chính trị và hoạt động quản lý nhà nước; một số vấn đề về ảnh hưởng của môi trường chính trị đối với quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số gợi ý nhằm đổi mới môi trường chính trị và xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.

Trang TP. Hồ Chí Minh
số này đăng bài viết “Chặng đầu đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Thành Sáng. Tính đến ngày 18-3-2020, trước khi tạm dừng tổ chức đại hội đảng do dịch COVID-19, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã có 242 chi bộ, đảng bộ cơ sở, (141 đảng bộ cơ sở, 101 chi bộ cơ sở) tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả cho thấy các đại hội được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng quy định với sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của cấp ủy cấp trên.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này có bài viết “Nhân tố quan trọng để Thái Thụy về đích nông thôn mới” của tác giả Nguyễn Hồng Chương. Tháng 10-2019, huyện Thái Thụy (Thái Bình) được công nhận đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới với 47/47 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Có được kết quả này là do Đảng bộ huyện Thái Thụy đã tập trung huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Những ngọn hải đăng “ngầm” trong lòng Biển Đông” của Thượng tá Nguyễn Văn Quán (Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189). Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là đơn vị tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sự ra đời của Lữ đoàn đánh dấu bước trưởng thành mới của Quân đội ta. Bài viết phần nào cho độc giả thấy được sự lớn mạnh, hùng hậu cũng như những vất vả, gian khó của mỗi người lính Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này giới thiệu với độc giả bài viết “Vẫn còn cách một tầm tay” của tác giả Bùi Văn Tiếng, một cây bút quen thuộc với bạn đọc Tạp chí. Bài viết là những suy nghĩ, trăn trở của một người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng mong muốn có những giải pháp để đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này đăng bài viết “Chống “vi-rút” mùa dịch” của tác giả Ngọc Anh. Trong khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng đấu tranh đẩy lùi đại dịch COVID-19 thì một số cán bộ, đảng viên có những hành động khiến dư luận xôn xao, đặt dấu hỏi lớn về tinh thần và trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bài viết bàn về vấn đề này, coi đây chính là những vi-rút len lỏi trong mùa dịch, gây hậu quả không kém COVID-19.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này chuyển đến độc giả bài viết “Người đảng viên mang quân hàm xanh đưa người lầm lỡ trở về” của tác giả Trường Hà (Báo Cao Bằng). Bài viết là câu chuyện kể về người đảng viên mặc áo lính, Trung tá Bùi Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng Minh Long, Đồn Biên phòng Lý Vạn, người đã mở lối cho bao cuộc đời lầm lỡ ở bản biên giới Luộc Khánh, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này gửi đến độc giả Tạp chí bài viết “Gia đình – tổ ấm: Nơi ươm mầm nhân cách” của nhà văn Ma Văn Kháng - một cây bút quen thuộc với bạn đọc Tạp chí nhiều năm qua. Bài viết là cách nhìn, là những suy ngẫm, chiêm nghiệm dưới góc nhìn của một nhà văn về hình ảnh gia đình hiện đại ngày nay khi đại dịch COVID-19 bùng phát: Gia đình, nơi trú ngụ an toàn của ta trước những biến động khôn lường của xã hội, của cuộc đời. Một gia đình hòa thuận, tiến bộ cũng chính là cơ sở để người đảng viên hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này đăng tải thông tin “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc” (PV) và thông tin “BHXH Việt Nam: Chủ động xây dựng phương án điều hành phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19” của Thanh Hà.

Chuyên mục Quốc tế kỳ này có bài viết “Kinh nghiệm chống tham nhũng ở một số nước châu Á” của tác giả Ngô Khiêm. Bài viết tổng hợp những cách làm của một số quốc gia châu Á đã có những biện pháp ngăn chặn, từng bước đẩy lùi và tiến đến loại bỏ vấn nạn này trong bộ máy công quyền. Kinh nghiệm của họ về phòng, chống tham nhũng là một thông tin tham khảo để Việt Nam có thêm biện pháp thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng - “giặc nội xâm” ngày càng hiệu quả hơn.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về vấn đề công tác bầu cử chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành… Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất