Về nâng cấp hệ thống mạng internet

Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, VDC online sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống mạng Internet cho hệ thống IDC, thời gian từ lúc 02h00 ngày 11-8-2012. Quá trình nâng cấp sẽ gián đoạn mạng Internet, không truy cập được Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử trong khoảng 20 phút.

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng thông báo cùng bạn đọc.

Ban Biên tập

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất