Phát hành sách Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên

Ban Tổ chức Trung ương đang phát hành cuốn sách: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng.

Nội dung gồm:

Về nghiệp vụ công tác đảng viên: Quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; Thủ tục kết nạp đảng viên ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng; Phát thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng; Một số vấn đề liên quan đến đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; Phân công công tác cho đảng viên; Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; Tài liệu và phương tiện phục vụ nghiệp vụ công tác đảng viên; Cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng viên...

Toàn bộ hệ thống biểu mẫu, gồm: 11 biểu báo cáo về đảng viên và tổ chức đảng; 6 biểu báo cáo về cán bộ chủ chốt và bầu cử cấp uỷ...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có nhu cầu xin liên hệ với Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương. Số điện thoại: 080.45359.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất