Vietcombank hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực


Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank Hồng Quang.

Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2020 với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.
Tháng 9-2017, ngay sau khi phê duyệt Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank đã phê duyệt Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2020 với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực. Để đạt được mục tiêu này, Đề án đã đưa ra kế hoạch hành động và các giải pháp thực hiện đồng bộ về kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, phát triển hạ tầng công nghệ ứng dụng trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực... Đến nay, về cơ bản, hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Vietcombank đã bám sát Đề án và đạt kết quả tốt.

Dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án đó là việc thành lập Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân sự Vietcombank (Khối Nhân sự) vào tháng 11-2018, với 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tổ chức và nhân sự, Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo trước đây). Công tác nhân sự dần được chuyển đổi hoạt động theo hướng “đối tác nhân sự” HRBP (Human Resource Business Partner).

Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và chi nhánh được rà soát, kiện toàn và chuẩn hóa theo hướng tinh gọn, tập trung quản lý và điều hành theo các khối hoạt động, tối ưu và nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị tại Trụ sở chính, bảo đảm yêu cầu hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Hệ thống văn bản nội bộ về tổ chức và nhân sự được xây dựng mới, rà soát, hoàn thiện trong tất cả các khâu từ tuyển dụng tới quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, tạo động lực, đào tạo và phát triển cán bộ… mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút, quản lý, sử dụng người lao động, tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có của Vietcombank.

Công tác phát triển mạng lưới được đẩy mạnh theo định hướng phát triển hoạt động bán lẻ, Vietcombank tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động tại các địa bàn tiềm năng nơi Vietcombank chưa có sự hiện diện và địa bàn nơi Vietcombank hoạt động hiệu quả.

Công tác tuyển dụng của Vietcombank những năm qua được thị trường đánh giá cao và đã thu hút được một lượng nhân sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Phương thức tuyển dụng được đa dạng hóa thông qua việc xét tuyển, thi tuyển tập trung online, có cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ có kinh nghiệm. Chất lượng tuyển dụng được nâng cao, thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, gia tăng cơ cấu tuyển dụng cán bộ bán hàng cho các chi nhánh.

Quy mô lao động của Vietcombank tăng từ 16.227 người năm 2017 lên 17.215 người năm 2018 và đạt mức 18.366 người tại thời điểm 30-6-2019, với trên 90% cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Tỷ lệ lao động bán hàng duy trì ở mức trên 60% tổng số lao động.

Vietcombank đứng thứ 5 về số lượng lao động (sau Agribank, VPBank, BIDV, VietinBank, STB) nhưng luôn đứng đầu về năng suất lao động. Năng suất lao động của Vietcombank liên tục tăng qua các năm và ở mức cao so với các ngân hàng khác. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)/người và tỷ lệ tăng trưởng LNTT/người của Vietcombank từ năm 2017, 2018 và ước tính 2019 tương ứng là 712 triệu đồng/người, tăng 28%; 1.093 triệu đồng/người, tăng 53,5% và 1.282 triệu đồng/người, tăng 17%.

Cán bộ Vietcombank luôn tận tâm với khách hàng.

Nhằm nâng cao chất lượng và hướng tới mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế, Vietcombank cũng đang tích cực triển khai một số dự án về nhân sự như: Dự án xây dựng chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) mới; Dự án E-learning; Dự án xây dựng Khung năng lực;… 
Bên cạnh đó, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) luôn được Vietcombank quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, số lượng các khóa đào tạo, số lượt cán bộ được đào tạo và tỷ suất đào tạo bình quân/cán bộ đều có sự tăng trưởng mạnh qua các năm. Với việc thành lập Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank vào tháng 3-2019 trên cơ sở nâng cấp và đổi tên Trung tâm Đào tạo, Ban Lãnh đạo Vietcombank kỳ vọng trong thời gian ngắn tới trường sẽ phát triển để trở thành một cơ sở đào tạo vượt trội về chất lượng và chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Đầu tư cho hoạt động NCKH, khuyến khích đổi mới sáng tạo và luôn có cơ chế tạo động lực để CBNV phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp hiệu quả cho công việc. 

Thời gian qua, công tác NCKH và công nghệ luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Đặc biệt, năm 2018 là năm hoạt động NCKH của Vietcombank có nhiều đổi mới và chuyển biến cả về chất và lượng. Nhân sự Hội đồng khoa học (HĐKH) nhiệm kỳ VI được kiện toàn lại, trong đó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐKH, các thành viên HĐKH là các lãnh đạo Khối/Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC phụ trách các lĩnh vực then chốt để bảo đảm hoạt động NCKH và đề xuất sáng kiến được triển khai một cách toàn diện.


Vietcombank được đánh giá là Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Trong năm 2018, Vietcombank đã tổ chức cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo để phát triển và hội nhập”. Kết quả, có 84 đơn vị tham gia và lựa chọn được 266 sáng kiến từ hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ sở để tham dự vòng thi cấp hệ thống. Các ý tưởng, sáng kiến đã bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng. Đặc biệt, các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động ngân hàng nhằm tạo ra sự khác biệt chiếm tỷ trọng cao.

Năm 2019, hoạt động NCKH và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai nghiêm túc. Đã có gần 400 đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ 43 Phòng/Ban/Trung tâm thuộc TSC và 61 chi nhánh. Để xét duyệt các nhiệm vụ này, 6 Tiểu hội đồng đã được thành lập và làm việc tích cực để chọn ra 151 đề xuất được tiếp tục triển khai.

Có thể nói, hoạt động KH&CN đã góp phần cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng; tăng cường bồi dưỡng khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu cho các cán bộ; tạo cơ hội để cán bộ nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo nguồn cán bộ giỏi; lan tỏa văn hóa học tập, đổi mới và tư duy sáng tạo như một trong những động lực phát triển quan trọng trong ngân hàng.

Có chính sách đồng bộ trong hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực để giữ chân cũng như thu hút được người tài.

Yếu tố có tính quyết định cho những thành tựu hôm nay của Vietcombank không thể không nhắc đến đó là yếu tố con người. Vietcombank là một trong những ngân hàng có nguồn nhân sự ổn định nhất hệ thống, là nơi thu hút và giữ chân nhân sự có chất lượng của ngành. Theo kết quả khảo sát mức độ gắn kết của cán bộ (EES) năm 2018 do Công ty Nielsen thực hiện, điểm chỉ tiêu EES bình quân toàn hàng đạt 92,45 - thể hiện mức độ gắn kết cao của cán bộ với ngân hàng. Tỷ lệ cán bộ nghỉ việc/tổng số lao động cuối năm 2018 là 3,12%, đến 30/06/2019 chỉ là 1,62%.

Năm 2018, theo khảo sát nơi làm việc tốt nhất của Công ty Anphabe, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ nhất toàn ngành ngân hàng, xếp thứ hai toàn thị trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.

Để đạt được điều này đòi hỏi Vietcombank phải có các chính sách đồng bộ trong hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng vững mạnh; tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tốt nhất; cơ chế, chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ tốt; công tác đào tạo và phát triển đội ngũ; hệ thống quản trị kết hợp hài hòa giữa quản trị theo quá trình, quản trị theo mục tiêu KPI và quản trị theo giá trị.

Hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Nhằm hiện thực hóa và duy trì mục tiêu trên, thời gian tới, Vietcombank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tổ chức và nhân sự với một số định hướng chủ đạo sau:

Thứ nhất: Thực hiện chiến lược quản trị, phát triển nguồn nhân lực theo Đề án được HĐQT phê duyệt.

Thứ hai: Khối Nhân sự tiếp tục tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và chi nhánh nhằm tập trung quản lý và điều hành theo các khối hoạt động, nâng cao tính chuyên môn hóa, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa cơ chế, chính sách về tổ chức và nhân sự. Đặc biệt, Vietcombank triển khai xây dựng khung năng lực. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí công việc; xây dựng tiêu chí lựa chọn cán bộ tài năng; sử dụng khung năng lực cho công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, trả lương,…; Rà soát, hoàn thiện cơ chế lương thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ cho NLĐ với mức lương thưởng cạnh tranh, công bằng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ tư: Xây dựng và định vị thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín, vững mạnh, phù hợp theo yêu cầu; đa dạng hóa phương thức tuyển dụng; thực hiện công tác tuyển dụng một cách khoa học, công khai, minh bạch.

Thứ năm: Tối ưu hóa giá trị và hiệu quả nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng định biên, sắp xếp, bố trí lại lao động; gia tăng về cả số lượng và chất lượng đội ngũ lao động, tập trung ưu tiên nhân sự bán hàng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý công việc và đánh giá hiệu quả công việc, duy trì là ngân hàng có hiệu quả lợi nhuận/đầu người tốt nhất thị trường.

Thứ sáu: Phát triển văn hóa doanh nghiệp thực hiện thông qua việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cơ bản: tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, con người thân thiện, tôn trọng và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Thứ bảy: Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, đẩy mạnh công tác NCKH, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, trong hoạt động của mình, Vietcombank luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tinh về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người - yếu tố then chốt của mọi vấn đề then chốt, nhân tố quyết định thành công của mọi thành công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất