Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2019

Mở đầu, tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phương thức lãnh đạo của Đảng”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Người về cách thức lãnh đạo đúng của Đảng. Người khẳng định: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2019), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí đăng bài “5 điểm nhấn của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của Nguyễn Bá Thắng. Trong bài viết, tác giả đã khái quát toàn bộ kết quả hoạt động của toàn Ngành trong năm 2019 với tinh thần không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; tích cực, chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với 5 điểm nhấn quan trọng, đó là: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng văn hóa công sở; chú trọng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường hợp tác quốc tế.

Bài Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền: “bài thuốc” phòng ngừa và xử lý vi phạm trong công tác cán bộ” của Ths. Hoàng Trọng Hưng (Ban TCTƯ). Tác giả khẳng định Quy định số 205 ngay sau khi ban hành đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao vì đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn; xây dựng cơ sở pháp lý để kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Bài Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở” của Hồng Văn. Từ tình hình thực tiễn ở cơ sở của tỉnh Thái Bình (xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương; xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà; xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy) bài viết chỉ ra 8 giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Bài Để nêu gương có hiệu quả” của Diệp Chi. Bài viết khẳng định, trong những phương thức lãnh đạo của Đảng thì nêu gương của cán bộ, đảng viên là một phương thức lãnh đạo quan trọng. Bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu sẽ tạo ra sự lan tỏa trong Đảng và trong xã hội, góp phần dẫn dắt hành động của quần chúng nhân dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng chung. Tác giả đã nêu bật kết quả và kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong cả nước trong việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Số này, tạp chí đăng tải kỳ II: Những bất cập và bài học từ một đề án của bài viết “Con đường về xã công tác của trí thức trẻ còn lắm gian nan” (gồm 2 kỳ - tác giả Đinh Thành). Bài viết phản ánh việc Cà Mau xây dựng Đề án số 01-ĐA/TU về “tuyển dụng, đào tạo trí thức trẻ của tỉnh về công tác ở xã, phường, thị trấn” thu hút hơn 200 trí thức trẻ về quê hương tham gia Đề án. Việc thực hiện Đề án là một chủ trương đúng, được tổ chức triển khai khá bài bản và đã thu hút đông trí thức trẻ tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ trí thức trẻ được tuyển dụng thấp cùng với việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhiều trí thức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia Đề án cho thấy, đã có sự mất cân đối lớn giữa “đầu vào” và “đầu ra” trong đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn cán bộ, công chức trẻ.

Bài viếtKết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng: Không còn tâm lý “ly tâm” Đảng và chính quyền”, tác giả Phương Anh đi tìm lời giải cho bài toán doanh nghiệp tư nhân thờ ơ, không quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tình hình này đã được cải thiện khi thực hiện chủ trương kết nạp chú doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng gặp không ít trở ngại. Trong bài viết, tác giả Phương Anh đã phản ánh những cách làm và kết quả giải “bài toán” này của một số địa phương trong cả nước.

Bài Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc đảng bộ phường ở quận Hoàng Mai” của Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai, Hà Nội) đã phản ánh rõ: Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt thuộc đảng bộ phường được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều giải pháp cụ thể, đạt hiệu quả cao. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc đảng bộ phường ở quận Hoàng Mai trong thời gian tới.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết Một số suy nghĩ về đổi mới công tác bầu cử trong Đảng” của Kiều Cao Chung. Tác giả - người từng nhiều năm công tác trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nêu ra một vài suy nghĩ mang tính nghiên cứu về đổi mới công tác bầu cử trong Đảng để tiếp tục nâng cao chất lượng cấp ủy viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp thời gian tới.

Bài “Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược” của TS. Đăng Xuân Hoan (Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia). Tác giả hệ thống các quan điểm của Đảng về cán bộ cấp chiến lược và vấn đề bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược. Trên cơ sở đó, đưa ra yêu cầu đối với bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lước và định hướng đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp chiến lược.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “Thực hiện nếp sống thị dân trong xây dựng thành phố thông minh” của Huỳnh Văn Sinh, Nguyễn Thị Lộc Uyển (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh). Từ thực trạng, các tác giả đưa ra những tiêu chuẩn về nếp sống, trên cơ sở đó, đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao nhận thức, cải tiến thái độ và thực hiện những hành vi tích cực, hạn chế, khắc phục và đi đến loại dần những điều không nên làm, để hình thành nếp sống thị dân theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18: Những chuyển động mạnh mẽ từ cơ sở” của Xuân Vinh viết về kết quả quan trọng khi thực hiện Nghị quyết số 18. Đó là đã làm chuyển biến nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đang là yêu cầu cấp thiết.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam học và làm theo Bác” của Nguyễn Thị Nga (Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam), viết về Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài Nghĩ về nghề tổ chức xây dựng Đảng” của Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Tác giả suy ngẫm, ngày nào người cán bộ tổ chức cũng phải nghĩ về trọng trách “gác cổng” cho Đảng, nhưng đúng vào Ngày truyền thống của Ngành, suy nghĩ sẽ khái quát hơn, bớt tản mạnh hơn. Ngẫm nghĩ về nghề, người làm tổ chức xây dựng Đảng luôn cảm nhận tổ chức đúng là một nghề, đòi hỏi người trong nghề phải không ngừng rèn luyện để nâng cao tay nghề, nâng cao tính chuyên nghiệp của bản thân.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Đột phá mới” của Mai Anh, bình luận nhân việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định được ban hành trong thời điểm hiện nay là bước đột phá có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc làm cho công khai, minh bạch và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Người lưu giữ bức thư trên tàu không số”, tác giả Huyền Châm giới thiệu về bà Đỗ Thị Trâm - phu nhân của Đại tá Đỗ Bá Bút, nguyên Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua bài viết giúp bạn đọc hiểu thêm về một thời kỳ đấu tranh gian khổ, hy sinh, nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc, trong đó có nhiều tấm gương gan dạ, anh dũng, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc...

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài viết “Tham nhũng vặt nhìn từ phía người dân” của Ma Văn Kháng. Tác giả bài báo chiêm nghiệm, mặc dù tham nhũng vặt không gây tác hại lớn về kinh tế nhưng nó hủy hoạt hình ảnh nền công vụ chân chính. Đặc biệt, nó gặm nhấm lòng tin của người dân, gây khó chịu cho cuộc sống của họ. Tham nhũng vặt, căn bệnh dễ lây lan, lôi khéo cả triệu con người vào vòng ảnh hưởng của nó. Phải nâng cao đạo đức công vụ. Phải nâng cao dân trí để dân hiểu biết quyền hạn của mình, vị thế của mình, biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ làm tròn chữ Liêm.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “9 nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý IV-2019” (Như Quỳnh), “Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Quảng Ninh và Sơn La” (Gia Lương), “Hội nghị góp ý vào dự thảo các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư” (Lan Phương), “Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Trung tâm điều hành thông minh” (T.X).

Chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài viết: “Trung Quốc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ” của Ngô Khiêm nêu bật kinh nghiệm của Trung Quốc trong kiểm soát chặt chẽ trước khi lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, quy định giám sát chặt chẽ trong lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, quản lý nghiêm sau khi cán bộ được lựa chọn và bổ nhiệm.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác bầu cử, chính sách cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2019, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất