Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2019

Mở đầu tạp chí số 9 có trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về huấn luyện cán bộ”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Người về huấn luyện cán bộ. Người khẳng định: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Người căn dặn phải huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết xấu xa trong đầu óc.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí đăng bài “Từ tác phẩm Đường Cách mệnh đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ về công tác xây dựng Đảng” của PGS, TS. Nguyễn Viết Thông. Trong bài viết, tác giả phân tích những chỉ dẫn và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Tác giả khẳng định, việc quán triệt và thực hiện những chỉ dẫn của Người về xây dựng Đảng trong Đường Cách mệnh và Di chúc chính là coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bài Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số” của PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ). Tác giả nêu rõ vai trò và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất 7 giải pháp nhằm làm tốt công tác này.

Bài Về xác định trình độ lý luận chính trị” của Nguyễn Thanh Hùng (Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ). Bài viết nêu rõ những vấn đề đang đặt ra cần nghiên cứu giải quyết sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTCTW ngày 14-1-2013 xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị và căn cứ Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29-12-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị để giải đáp những vướng mắc này.

Bài 10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165” của ThS. Bùi Thị Oanh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong). Bài viết khái quát qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Đề án đã bám sát yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, nội dung, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định sự quan tâm và quyết định đúng đắn của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Bài viếtTuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ xứng tầm”, tác giả Tô Hoàng Linh (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang) nêu bật cách làm bài bản, khoa học của Tuyên Quang để xây dựng được đội ngũ cán bộ xứng tầm.

Bài Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Cần Thơ” của Mai Thanh Dân (UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ) nêu bật kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Cần Thơ luôn coi trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bài viếtVĩnh Phúc chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp” của Xuân Vinh phản ánh kinh nghiệm của Vĩnh Phúc trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2015. Đó là: kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch nếu không đạt tiêu chuẩn; nâng tầm năng lực, tư duy, khả năng hành động của cán bộ, công chức; sẵn sàng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Bài viết “Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thủ đô” của ThS. Hà Thị Bích Thủy (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nêu bật quan điểm của Thành đoàn Hà Nội luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần vun đắp các thế hệ thanh niên Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức và trình độ cao; phát huy vai trò xung kích, tình nguyên, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp.

Số này, tạp chí đăng tải kỳ I: Sự hụt hẫng của trí thức trẻ của bài viết “Con đường về xã công tác của trí thức trẻ còn lắm gian nan” (gồm 2 kỳ - tác giả Đinh Thành). Bài viết phản ánh việc Cà Mau xây dựng Đề án số 01-ĐA/TU về “tuyển dụng, đào tạo trí thức trẻ của tỉnh về công tác ở xã, phường, thị trấn” thu hút hơn 200 trí thức trẻ về quê hương tham gia Đề án. Sau 5 năm phấn đấu, vượt qua gian khó, nhiều người trong số họ đã kết thúc hoài bão bằng một bản thanh lý hợp đồng lao động. Và đằng sau sự hụt hẫng của các tri thức trẻ là sự lãng phí về tiền, công sức và nguồn cán bộ, công chức trẻ ở một tỉnh nghèo.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết Vấn đề tự học tập, rèn luyện của bí thư cấp ủy cấp huyện” của TS. Trương Thị Bạch Yến. Tác giả bàn đến việc xây dựng chế độ học tập, rèn luyện của bí thư cấp ủy cấp huyện. Thứ nhất, xác lập mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc của bản thân trong tự học tập, rèn luyện. Thứ hai, chủ động xác định nội dung cơ bản, chủ yếu, cấp thiết, gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác trước mắt và lâu dài của mình để tự học tập, rèn luyện. Thứ ba, vận dụng các phương thức linh hoạt để tự học tập, rèn luyện.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “Bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa phương ở TP. Hồ Chí Minh - Kết quả và kinh nghiệm” của Thành Sáng. Trong những năm qua, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh luôn chú ý bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã không là người địa phương. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ trong công tác cán bộ, đồng thời tạo ra môi trường để thử thách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ..

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Hà Nội đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý” của Vũ Đức Bảo (UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội) viết về công tác tạo nguồn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Thủ đô không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài “Nghệ An vững vàng phát triển” của Phan Nam. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” đã đem đến kết quả tích cực, mang lại những đổi thay rõ rệt trên quê hương Bác Hồ, tạo nền tảng để Nghệ An vững vàng phát triển.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Có một mái nhà ấm êm như thế” của Minh Anh, viết về Trường Tiểu học Long Biên quan tâm xây dựng kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá, nở nhiều hoa điểm tốt, trở thành một mái nhà vững chãi, đầy sức sống đón chào lứa học sinh thứ 83 vào năm học mới với nhiều kỳ vọng ở phía trước.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài Cán bộ tổ chức với việc đào tạo cán bộ trẻ” của Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Tác giả suy ngẫm tham mưu về công tác đào tạo cán bộ trẻ, người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng phải hướng đến cả đội ngũ cán bộ trẻ từ khi họ còn là đoàn viên và thanh niên, cho đến khi họ trở thành đảng viên hay vẫn còn là quần chúng ngoài Đảng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Kịp thời và cần thiết” của Tuấn Minh bình luận nhân việc Ban Bí thư ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là “mệnh lệnh” hành động, nhắc nhở kịp thời, cần thiết nhằm chủ động ngăn chặn những biểu hiện vi phạm, nhất là thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Người cựu chiến binh hết lòng vì công việc”, tác giả Diệp Chi giới thiệu về ông Trịnh Xuân Tương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Bà con quý mến ông không chỉ bởi ông là một cựu chiến binh gương mẫu mà còn bởi ông là người cán bộ tâm huyết, năng nổ, có trách nhiệm, tích cực tham gia công tác xã hội..

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài viết “Xòe một que diêm” của Ma Văn Kháng. Tác giả bài báo chiêm nghiệm mỗi đảng viên trong tập thể, hơn lúc nào hết hãy sống có trách nhiệm trong mỗi hành vi của mình, hãy chủ động, tỉnh táo, sáng suốt trong mỗi hành động của mình cũng như nhắc nhở, cảnh báo đồng nghiệp, đồng chí khi phát hiện sai sót, vi phạm, xòe một que diêm khi cần!.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Ban Tổ chức Trung ương: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” (P.V), “Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo “Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ” (Xuân Vinh), “Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía nam” (Giang Phú).

Chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài viết: “Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Ô-xtrây-li-a” của Ngô Khiêm nêu bật kinh nghiệm của Ô-xtrây-li-a về tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực; về đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch nhân sự kế cận; cách thức giữ chân người tài.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2019, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất