TP. Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) tổ chức phiên họp ngày 17-4 (Ảnh: Việt Dũng).

Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) Ảnh: Việt Dũng

Cùng tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) là sự kiện trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được Ban Bí thư quyết định tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 21 về tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ban Cán sự đảng UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 21 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện tốt các hoạt động.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu (Ảnh: Việt Dũng).

Trước đó, Ban Cán sự đảng UBND TP. Hồ Chí Minh đã có báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 21 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch về triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu (Ảnh: Việt Dũng).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, thực hiện 55 chương trình, công trình, dự án cấp thành phố trên 6 nhóm lĩnh vực của 26 cơ quan, đơn vị chủ trì.

Cụ thể, về lĩnh vực văn hóa - xã hội có 18 chương trình, công trình, dự án; lĩnh vực kinh tế có 6 chương trình, công trình, dự án; lĩnh vực đô thị có 19 chương trình, công trình, dự án; lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo có 4 công trình, dự án; lĩnh vực cải cách hành chính có 3 đề án; lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại có 5 chương trình, công trình, dự án. Ngoài ra còn có 1.362 công trình cấp cơ sở của 105 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký.

Đến nay, TP. Thủ Đức và các quận, huyện đều đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, đền ơn đáp nghĩa... để chuẩn bị, hướng tới chào mừng sự kiện trọng đại này.

Các phong trào thi đua phải thật sự sôi nổi, có nội dung trọng tâm và mang lại những kết quả cụ thể, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, các công trình để xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân thành phố, thể hiện nghĩa tình với người dân cả nước

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phát biểu (Ảnh: Việt Dũng).

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Việt Dũng.

TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”. Đồng thời ban hành kế hoạch bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 21 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai các hoạt động kỷ niệm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được triển khai thực hiện sớm. Cả hệ thống chính trị thành phố quan tâm, sâu sát trong công tác chỉ đạo và theo dõi tiến độ thực hiện.

Phong trào thi đua được tổ chức từ ngày 20-3-2023 đến 30-4-2025. Các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và 2025. Đồng thời, gắn với thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết XI của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội XII của thành phố và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó, các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất