Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Đ/c Đỗ Việt Hà phát biểu khai giảng lớp học.

Đ/c Đỗ Việt Hà phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ Việt Hà nhấn mạnh, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Trong đó, có khoảng 600 cán bộ cấp chiến lược, hơn 5.000 cán bộ cấp vụ và tương đương. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển chung của đất nước. 

Tuy nhiên, trong công tác đảng, hầu hết các đồng chí tham gia cấp ủy đều kiêm nhiệm. Qua theo dõi và công tác kiểm tra, giám sát cho thấy những kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng của một bộ phận bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở còn hạn chế, lúng túng, có nơi làm chưa đúng quy định… Trong 3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 13, Đảng ủy Khối đã ban hành và triển khai nhiều quy định, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở và chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở. 

Theo đồng chí Đỗ Việt Hà, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất coi trọng, tổ chức thường xuyên các lớp, hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp. 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối tổ chức thành công 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho hơn 800 đồng chí cấp ủy viên làm công tác kiểm tra, giám sát; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 600 đồng chí; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho gần 200 các đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện để xuất bản cuốn tài liệu với khoảng 200 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhằm giúp cơ sở tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng. 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà đề nghị các đồng chí báo cáo viên trao đổi chuyên đề cần bảo đảm khái quát, tổng thể, đồng thời đi sâu nghiệp vụ chi tiết, theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Với mục đích giúp các đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở vừa nắm chắc lý luận, vừa có thể vận dụng ngay, vận dụng thành thạo vào nghiệp vụ công tác đảng tại chi bộ, đảng bộ nơi công tác. Các đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở tham gia lớp học tiếp thu nghiêm túc, tăng cường tương tác với báo cáo viên để làm rõ những nội dung chưa rõ, thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm để tăng hiệu quả nghiên cứu, học tập tại lớp...

Lớp học lần này có khoảng 130 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 27 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, tập trung nghiên cứu nghiệp vụ thuộc 2 lĩnh vực: công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất