Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng
Các đại biểu dự buổi gặp.

Các đại biểu dự buổi gặp.

Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương và các đảng ủy trực thuộc.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cùng với sự lớn mạnh chung của toàn Ngành, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp xác định rõ trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiều giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng về số lượng, chất lượng ngày càng nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm.

Đồng thời, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, coi trọng giám sát chuyên đề thông qua sinh hoạt chi bộ, đơn, thư, dư luận, qua nắm tình hình của cấp ủy; quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quan tâm công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối nhận Kỷ niệm chương tại buổi gặp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhận Kỷ niệm chương tại buổi gặp.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể và 75 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất