Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 3 chuyên đề Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo đến năm 2030; Vai trò của công tác tuyên truyền miệng và kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng; Vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do các đồng chí báo cáo viên của Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương (ảnh trên) đánh giá cao vai trò của đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối trong việc truyên truyền, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tập trung triển khai tốt một số nội dung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên nói riêng và công tác tuyên giáo của Đảng bộ năm 2023. Cụ thể là:

Một là, căn cứ những nội dung được nghiên cứu tại Hội nghị này để tham mưu với cấp ủy triển khai cho phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ. Làm cho các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thống nhất quan điểm: Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt.

Hai là, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; định kỳ hằng năm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên...

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm của phần lớn dư luận xã hội...

Bốn là, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Các ban tuyên giáo cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng báo cáo viên, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, thường xuyên kiểm tra để kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền. Hằng năm, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể...

Năm là, mỗi đồng chí báo cáo viên các cấp cần không ngừng nỗ lực vượt khó, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng các phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động. Đầu tư thời gian, trí tuệ nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch, đề án… thực hiện nghị quyết đại hội Đảng để truyền đạt hiệu quả, sinh động, liên hệ các vấn đề một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng.

* Trước đó, các đại biểu đã được đi tham quan, nghe giới thiệu về hoạt động của một số phòng nghiên cứu công nghệ sinh học, công nghệ tích hợp, công nghệ thông tin, điện tử thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất