Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cho biết: Tỉnh ủy đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc xây dựng, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn được quan tâm, tạo nền tảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ, chủ động phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có tác dụng lớn nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa. Qua rà soát đến nay, Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/28 mục tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng và cụ thể hóa Nghị quyết, các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng trên các lĩnh vực về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án nhân sự Đại hội được thực hiện đúng quy định. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm. Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên thường xuyên được quan tâm…

Tuy nhiên, hiện nay, Bắc Ninh còn tồn tại, hạn chế như: Động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới của tỉnh có nhiều khó khăn khi dư địa về đất đai để tiếp tục phát triển đã gặp trần giới hạn. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh, lợi thế cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI chưa được cải thiện rõ rệt. Sau đại dịch COVID-19, hoạt động phục hồi sản xuất - kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ còn thiếu gương mẫu, vi phạm khuyết điểm phải xem xét, xử lý kỷ luật. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở còn chưa nền nếp, hiệu quả. Tính chiến đấu, xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm các vấn đề kết nạp đảng viên, phát triển doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đảng viên xin thôi không tham gia sinh hoạt đảng, xin miễn, ra khỏi Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, thu hút nhân tài; quản lý đảng viên tham gia mạng xã hội, đảng viên đi nước ngoài, tiếp xúc của đảng viên với các tổ chức ở nước ngoài…

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương kết quả tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã triển khai toàn diện các nội dung xây dựng Đảng, tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, chú trọng phát triển đảng viên, giữ đoàn kết nội bộ, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt nhiều thành tựu… Đồng chí lưu ý tỉnh Bắc Ninh thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm đạt hiệu quả cao, không áp đặt máy móc. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục quan tâm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tìm ra những khó khăn, điểm nghẽn, điểm phức tạp để kịp thời xử lý. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu các nội dung, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và các thành viên trong Đoàn công tác; đồng thời làm rõ thêm các vấn đề mà Đoàn quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chính trị quan tâm cho chủ trương xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Trung ương cho tăng số lượng cấp phó của các ban xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét quy định độ tuổi cán bộ trẻ cấp tỉnh, huyện dưới 45 tuổi…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất