Hà Nội sơ kết một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09-QĐ/TU ngày 24-10-2022 “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố”; Kế hoạch 121-KH/TU ngày 22-12-2022 “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Trên cơ sở đó, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả, từ năm 2020 đến nay, số cảm tình đảng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của toàn Đảng bộ Thành phố là 88.583 người. Trong đó, đã kết nạp được 54.823 đảng viên mới. Đặc biệt, số lượng học sinh THPT được kết nạp đảng trong các trường THPT tăng nhanh, kết quả năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ Thành phố đã kết nạp được 223 học sinh THPT (tăng 14 lần so với trước khi thực hiện Đề án); một số chỉ tiêu bước đầu đạt và vượt so với chỉ tiêu của Đề án số 20-ĐA/TU đề ra, như tỷ lệ đảng viên là giáo viên trong các cấp học phổ thông ở khối trường công lập đạt từ 50% trở lên; độ tuổi bình quân giảm...

Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ Thành phố có 3.306 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Trong đó, từ 2019 đến 2022 có 2.014 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng; từ 2023 đến nay có 1.346 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, khai trừ 191 đảng viên, xoá tên 1.146 đảng viên vì các lý do khác nhau.

Việc ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố đã giúp các đảng viên dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt, trong việc cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động. Đã có 445.459/481.406 đảng viên được cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 92,5% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Thành phố.

Tại Hội nghị, đã có 10 ý kiến tham luận sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về công tác phát triển đảng viên; việc quản lý, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm của Đảng bộ Thành phố...

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, dù có nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ trong thực tiễn, song các đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, bài bản và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều đơn vị, địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn kết nạp từ học sinh, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quân nhân dự bị, tân binh chuẩn bị nhập ngũ…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên; việc quản lý, rà soát, sàng lọc nhằm kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, cũng như việc triển khai ứng dụng 2 phần mềm điện tử. Trong đó nhấn mạnh nguyên nhân cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề này nên hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển đảng viên cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, tự hào của dân tộc để các em có lý tưởng, tình yêu nước, qua đó khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng học tập và đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

“Trách nhiệm này thuộc về cấp ủy các cấp, bí thư chi bộ tại các nhà trường để góp phần đào tạo, bồi dưỡng các em học sinh, sinh viên kết nạp Đảng”, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đối với 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị tăng cường cung cấp các thông tin cơ sở, đặc biệt là những thông tin mang tính định hướng dư luận trong bối cảnh hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất