Hội thảo khoa học: “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng"

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; và TS. Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội; đại diện Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các ban, sở, ngành trực thuộc Hà Nội; đại biểu, các nhà khoa học ở Trung ương và Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm làm rõ những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, góp phần tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước đối với thế hệ hôm nay; góp phần thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20-5-1924 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương, gia đình đã hun đúc lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng cháy bỏng và tác động sâu sắc đến nhận thức tư tưởng của đồng chí.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí đã nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ huyện, tỉnh đến lãnh đạo cao cấp của Đảng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trước sau đồng chí vẫn giữ trọn phẩm chất của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trên mỗi cương vị được phân công đảm trách, đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

“Những đóng góp của đồng chí trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận góp phần quan trọng vào thắng lợi hai cuộc kháng chiến, đặc biệt trong công cuộc đổi mới của Đảng từ 1986 đến nay. Đồng chí Đào Duy Tùng cả đời cống hiến, gắn bó với công tác xây dựng Đảng, đã góp nhiều công sức cho các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng - lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng. Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

GS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

GS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đồng chí Đào Duy Tùng là cán bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng được trưởng thành từ cơ sở, đã tham gia lãnh đạo phong trào Việt Minh ở xã Cổ Loa và tích cực tham gia lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Sau khi được kết nạp vào Đảng đã tiếp tục tham gia phong trào cách mạng, gắn bó mật thiết với Nhân dân trên cương vị tỉnh ủy viên tỉnh Phúc Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên, rồi được điều động về Khu ủy Việt Bắc, công tác tại Tỉnh ủy Cao Bằng...

Từ khi được điều về công tác ở Trung ương, đồng chí Đào Duy Tùng hoạt động, gắn bó hầu hết thời gian với lĩnh vực tư tưởng, lý luận và được ghi nhận, khẳng định là một nhà lý luận xuất sắc có nhiều công trình, tác phẩm mang giá trị cao. Trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận mác-xít, với tư duy năng động, sáng tạo, năng lực nắm bắt thực tế, tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, đồng chí đã luôn bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo lý luận vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của tiến trình đổi mới đất nước; đồng thời không ngừng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần làm giàu thêm kho tàng lý luận của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là trong những năm đầu đổi mới.

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu tham luận tại hội thảo.

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà hoạt động thực tiễn và các nhà khoa học tập trung làm rõ, khẳng định sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng trên các khía cạnh: Người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng; nhà lý luận xuất sắc của Đảng; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng; người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu bế mạc tại Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn

Đồng chí Lại Xuân Môn Phát biểu bế mạc tại Hội thảo.

Phát biểu bế mạc tại Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho biết, với hơn 40 bản báo cáo, tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” đã làm rõ hơn cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

“Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh, hay Trung ương, đặc biệt là trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện rõ là một cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất