Tây Ninh tập huấn kỹ năng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn trao đổi chuyên đề kỹ năng, kinh nghiệm viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn trao đổi chuyên đề kỹ năng, kinh nghiệm viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại hội nghị.

Tham dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng gần 460 đồng chí là thành viên nhóm chuyên gia nắm dư luận xã hội cấp tỉnh, mạng lưới cộng tác viên các cấp và đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được Thạc sĩ Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) - báo cáo viên Trung ương thông tin chuyên đề: “Kỹ năng, kinh nghiệm viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Theo đó, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn đã đi sâu phân tích những vấn đề chung trong sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nhấn mạnh một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong năm 2024; cách lựa chọn chủ đề viết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những mô hình, vấn đề mới gắn với địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin chuyên đề về quy trình tổ chức diễn tập bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sử dụng mạng xã hội và phần mềm tiktok…

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 - 57, các lực lượng tác chiến trên không gian mạng của tỉnh; đồng thời đa dạng hoá các hình thức triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất